خانم دکتر shabnam akbari namdar

Dr. shabnam akbari namdar

هیات علمی دانشکده هنر و معماری تبریز دانشگاه آزاد اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (24569)

69
18
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در رئیس دانشکده هنر و معماری آزاد اسلامی تبریز (1390-1394)
  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی (1378-تاکنون)