آقای دکتر Sadegh Salehi

Dr. Sadegh Salehi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (246011)

30
55
1
3
1
1
1
2
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

Education

  • دکتری تخصصی جامعه شناسی محیط زیست دانشگاه لیدز-انگلستان2004-2008
  • کارشناسی ارشد جامعه شناسی Tarbiat Modares University1372-1375
  • کارشناسی علوم اجتماعی University of Tehran1367-1372

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در هیات علمی دانشگاه (1367-1450)

جوایز و افتخارات

  • جایزه محیط زیست دکتر تقی ابتکار (1396)

Workshops

  • انجمن بین المللی جامعه شناسی - انجمن بین المللی جامعه شناسی-سوئد (1394)