آقای دکتر Seyed Amin Hosseini Seno

Dr. Seyed Amin Hosseini Seno

دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (246290)

39
7
47

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers