آقای دکتر Saeid Minaee

Dr. Saeid Minaee

گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (246960)

164
73
8
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs