آقای دکتر Mohammad Bagherzadeh Azar

Dr. Mohammad Bagherzadeh Azar

Researcher ID: (247541)

27
17
1
2
11
1

ISI Papers

 •  "Developing a new framework for evaluating e-learning systems: integrating BSC and FAHP", Emerald, (2017), Vol 46, No 8: 1303-1324

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب تولید ناب با رویکرد نقشه راه و پنج عنصر (مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران) - 1388 - Persian

Education

Workshops

 • دوره PMBOK - MAPSA HR & Training (1396)
 • ISO 29990:2010 Principles & Requirements - NISCERT (1396)
 • دوره مديريت دانش - شرکت خدمات پشتيباني (1395)
 • کارگاه دوازدهمين کنفرانس بين المللي مديريت - کنفرانس بين المللي (1393)
 • کارگاه کنفرانس بين المللي تحقيق در عمليات براي تصميم سازي بهينه در صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش - کنفرانس بين المللي تحقيق در عمليات براي تصميم سازي بهينه در صنايع نفت (1393)
 • کارگاه کنفرانس بين المللي ابزار و تکنيک هاي مديريت - کنفرانس بين المللي ابزار و تکنيک هاي مديريت (1393)
 • کارگاه آموزشي نرم‌افزار Lisrel - مرکز آموزش‌هاي تخصصي – کاربردي دانشگاه صنعتي شريف (1392)
 • کارگاه آموزشي يک‌روزه آشنايي با منابع الکترونيکي و بانکهاي اطلاعاتي - دانشگاه تهران (1392)
 • کنفرانس ملي مديريت بحران و HSE - مرکز آموزش هاي شهروندي شهرداري تهران (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري) (1392)
 • دوره آموزشي شبکه هاي عصبي مصنوعي - واحد آموزشي شرکت خدمات پشتيباني صبا نفت (1391)
 • دوره کاربردي اقتصادسنجي (Panel Data) - دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران موسسه توسعه و تحقيقات اقتصادي (1391)