Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Ahmad Ali Yazdanpanah

Dr. Ahmad Ali Yazdanpanah

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

محور تخصصی:سیستم های اطلاعاتی مدیریتی

Researcher ID: (247743)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

دریافت فایل رزومه دکتر Ahmad Ali Yazdanpanah

Ahmad Ali Yazdanpanah Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل حامی حریم خصوصی برای پیش بینی بازپرداخت وام در صنعت بانکداری با استفاده از تکنیک های داده کاویدومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری1400
2دریافت فایل PDF مقالهارایه الگویی به منظور سنجش آمادگی فناوری اطلاعات سبز در بنگاه های کوچک و متوسطیازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه1400
3دریافت فایل PDF مقالهیک روش برای بکارگیری پارادایم چابک ۲.۰ در معماری سازمانیپنجمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی1400
4دریافت فایل PDF مقالهضرورت ارائه متدولوژی چابک بر مبنای چارچوب ملی معماری سازمانی ایران: بررسی راهکارها و ویژگی هاچهارمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی1399
5دریافت فایل PDF مقالهتحلیل وضعیت پیاده سازی مدیریت روابط با مشتری الکترونیکی (E-CRM) به منظور بهبود رضایت مشترکینشانزدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری1397
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی سهم مولفه سرمایه انسانی در تبیین تغییرات ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار1396
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سرمایه فکری بر ارزش سهام و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی چالش ها و معضلات پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در شرکت های ایرانی- مطالعه موردی شرکت آسان موتورسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
9دریافت فایل PDF مقالهیک چارچوب جدید برای پرتالی جهت بهبود محتوای آموزشی هنرستان کاردانش کامپیوتر بر اساس نیازهای بازار کارچهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات1396
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مولفه های عدالت سازمانی بر تسهیم دانش(مطالعه موردی: اداره فناوری اطلاعات در بانک سپه)اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار1396
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر دولت الکترونیک مشارکت محور بر حکمرانی شایستهاولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی1396
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه خدمات تجارت الکترونیکی بر رضایت دانشجویان مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی کیشکنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی1394
13دریافت فایل PDF مقالهنقشه استراتژیک، حلقه مفقوده بین برنامه ریزی و اجراکنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار1394
14دریافت فایل PDF مقالهمروری بر رویکردهای همانند سازی سیستم های دولت الکترونیک در کشورهای توسعه یافتهدومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت1394
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل اثر گذار بر قصد صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط SMEsکنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 211394
16دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی تخصیص منابع به پروژه های عمرانی فضاهای فرهنگی کشور به منظورکاهش فاصله های مناطق محروم و برخورداریازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1394
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش توسعه فناوری اطلاعات بر گردشگری الکترونیک و صنعت هتلداریاولین همایش ملی توریسم وگردشگری سبز1393
18دریافت فایل PDF مقالهطراحی سیستم پشتیبانی تصمیم جهت مراکزپذیرش گردشگران جهت معرفی بهترین مکان اقامت بااستفاده ازتکنیکهای داده کاوی: مطالعه موردی شهریاسوجاولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت1393
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نوآوری حاصل از فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانیکنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار1393
20دریافت فایل PDF مقالهپارادایم های موثر بکارگیری سیستم های هوش مصنوعی در کارکردهای مدیریت منابع انسانیکنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار1393
21دریافت فایل PDF مقالهComprehensive Framework of Strategy Formulation: A Case Study of Science and Technology Park at University of Tehranدومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری1393
22دریافت فایل PDF مقالهاستراتژی های تحقیق و توسعه با استفاده از روش نقاط مرجع استراتژیک : مورد مطالعه فناوری های کلکتورهای خورشیدیدومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری1393
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه منابع قدرت مدیران ورفتارهای سیاسی کارکنان باتوجه به مولفه های رضایت کارکنان درسازمان منطقه آزادکیشاولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری1393
24دریافت فایل PDF مقالهنقش فناوری اطلاعات و مدیریت کیفیت فراگیر در پیاده سازی موثر مهندسی مجدد فرآیند سازمانیکنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1393
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه استقرار سیستم اطلاعات راهبردی یافته های پژوهشی و شایستگی های کلیدی موسسات پژوهشیاولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت1393
26دریافت فایل PDF مقالهوب معنایی ابزار موثردراستقرار سیستم اطلاعات استراتژیک درموسسات پژوهشی به منظور کسب شایستگی های کلیدیاولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت1393
27دریافت فایل PDF مقالهطراحی و تبیین سیستم تسهیم دانش در سازمان های دولتیاولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت 1392
28دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مولفه های اساسی برای ورود شرکت های ایرانی به حوزه ائتلاف های استراتژیکدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1392
29دریافت فایل PDF مقالههمراستایی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات: دیدگاه متفاوت مدیران اجرایی و مدیران فناوری اطلاعاتدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1392
30دریافت فایل PDF مقالهرقابت های دیجیتالی دانشگاه های مجازی کشور زمینه ساز دانشگاه کارآفریندومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی1392
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی بازسازی سه بعدی سیستم نمایش واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در سایت های میراث فرهنگیاولین همایش داخلی گردشگری پایدار1392
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی در مدیریت گردشگری و هتلداریاولین همایش داخلی گردشگری پایدار1392
33دریافت فایل PDF مقالهارتباط مدیریت دانش،فرهنگ سازمانی و مولفه های منابع انسانیششمین کنفرانس مدیریت دانش1392
34دریافت فایل PDF مقالهاعتماد و تسهیم دانش؛ اهرم های کلیدی بر شکل گیری سازمان مجازیششمین کنفرانس مدیریت دانش1392
35دریافت فایل PDF مقالهراه های خلاق همسو سازی تصمیمات راهبردی شرکت های مادر تخصصی در فرایند مدیریت سبد پروژههفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1390
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی همراستایی نشانگرهای ارزیابی عملکرد مراکز اموزش عالی در فرایند برنامه ریزی راهبردی مورد کاوی: دانشگاه شهید بهشتیپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1389
37دریافت فایل PDF مقالهشناخت شناسی مدیریت دانش در بهره گیری از فناوریهای نوین راهبردی در سازمانچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1388
38دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عناوین موثر در تدوین منشور پروژه و ارائه مدل کاراچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1387
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدیریت ریسک و آنالیز تصمیم در پروژه های اکتشاف نفتچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه1387
40دریافت فایل PDF مقالهگزینش پارادایم های مسلط در روش های برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعاتسومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1387
41دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر بر کیفیت خدمات Online در پذیرش مدلهای کسب و کار الکترونیکیپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات1387
42دریافت فایل PDF مقالهمروری بر ماهیت شناسی مدل های کسب و کار الکترونیکچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات1386
43دریافت فایل PDF مقالهفراز و نشیب در تعریف استراتژی (بررسی تطبیقی)دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1386
44دریافت فایل PDF مقالهرهبری و چشم اندازاولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک1385
45دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فن آوری اطلاعات بر توانمندسازی مشاغل ایراندومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور1384

Ahmad Ali Yazdanpanah Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهطراحی مدل آوای سازمانی در سازمان های دولتیفصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی1400
2دریافت فایل PDF مقالهطراحی مدل هویت سازمانی با تاکید بر نقش برند کارفرما با استفاده از نظریه داده بنیاد (موردمطالعه شرکت سایپا)فصلنامه مدیریت بهره وری1400
3دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل هویت سازمانی با رویکرد برند کارفرما؛ یک مطالعه کیفیپژوهش های مدیریت منابع انسانی1399
4دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل هویت سازمانی با رویکرد برند کارفرما؛ یک مطالعه کیفیفصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی1399
5دریافت فایل PDF مقالهطراحی و تبیین مدل چابکی رهبری منابع انسانی در موسسات آموزش عالیفصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی1398
6دریافت فایل PDF مقالهطراحی و تبیین مدل چابکی رهبری منابع انسانی در موسسات آموزش عالیپژوهش های مدیریت منابع انسانی1398
7دریافت فایل PDF مقالهشناسایی فاکتورهای موثر در پذیرش اینترنت اشیاء از دیدگاه کاربران با استفاده از مدل تکمیلی TAM ارایه شده در مدل گایو و بای. مورد مطالعه: مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران همراهاولفصلنامه تخصصی رشد فناوری1398
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی سواد رسانه های دیجیتالی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان مطالعه موردی دانش آموزان تشکیلات فرزانگان متوسطه دوره اول کرجنشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه1397
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی همراستایی هوش رقابتی و عملکرد کارکنان در برنامه ریزی توسعه ی منابع انسانیفصلنامه مدیریت توسعه و تحول1395
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سبک رهبری بر رفاه کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان اداره آموزش و پرورش تهران)فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی1395
11دریافت فایل PDF مقالهراهبرد ارتقاء شایستگی های استقرار سیستم اطلاعات راهبردی مراکز پژوهشیفصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی1394
12دریافت فایل PDF مقالهتبیین و ارزیابی شاخص های رقابتی دانشگاه های مجازیفصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی1391
13دریافت فایل PDF مقالهبازآفرینی راه های خلاق همسو سازی تصمیمات راهبردی مدیران در فرایند مدیریت سبد پروژهفصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی1389
create: 9 March 2021 - view 316

Ahmad Ali Yazdanpanah annual papers published chart

Contact informations

Email: yazdanpanah@irphe.ir
Phone: 02123517171
Mobile: 09121308322
Country: ایران Province: تهران City: تهران

Share

Top Keywords in Ahmad Ali Yazdanpanah papers

Support