آقای دکتر Hamid Ganjaeian

Dr. Hamid Ganjaeian

دکتری ژئومورفولوژی

Researcher ID: (247909)

18
27
4
1

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب جغرافیای جامع (ویژه امتحانات نهایی و کنکور) (انتخاب) - 1401 - Persian
  • کتاب ژئوتوریسم با تاکید بر توان ژئوتوریسمی ایران (انتخاب) - 1401 - Persian
  • کتاب مخاطرات ژئومورفولوژیک مناطق شهری، روشهای مطالعه و راهکارهای کنترل آن (نشر انتخاب) - 1399 - Persian
  • کتاب جغرافیای طبیعی استان کردستان (نشر انتخاب) - 1398 - Persian

جوایز و افتخارات

  • کسب رتبه 1 کنکور دکتری سال 1396 (1396)