عمادالدین شرف خرم نژاد | سیویلیکا

عمادالدین شرف خرم نژاد

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معرفی

دانشجوی دانشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر و علاقه مند به حوزه مهندسی مکانیک


عضویت عمادالدین شرف خرم نژاد در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو پیوسته انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
  • عضو اصلی انجمن مهندسان مکانیک ایران

مقالات بین المللی عمادالدین شرف خرم نژاد

"Effect of crack characteristics on the vibration behavior of post-buckled functionally graded plates", Elsevier BV, (2023), Vol 50, No : 181-199

مقالات عمادالدین شرف خرم نژاد در کنفرانس های داخلی

Topology Optimization of the Combustion Chamber of a Model Airplane
سال 1396
ارائه شده در اولین کنفرانس بین‌المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته
Post-Buckling analysis of cracked axially functionally graded beams under compressive uniaxial load
سال 1399
ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مواد کامپوزیتی: ساخت، خواص و کاربرد
تعیین مشخصات مکانیکی پای مصنوعی کامپوزیتی در شرایط پیاده روی
سال 1399
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفراس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
Detection of Blade Crack in a Rotor System Using MLP-Based Automatic Feature Selector
سال 1401
ارائه شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

مقالات عمادالدین شرف خرم نژاد در ژورنال های داخلی

Free vibration analysis of the cracked post-buckled axially functionally graded beam under compressive load
سال 1400
ارائه شده در مجله مکانیک کاربردی محاسباتی

تحصیلات عمادالدین شرف خرم نژاد

دکتری تخصصی مهندسی مکانیک/ دینامیک، کنترل و ارتعاشات
1400
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک/ طراحی کاربردی
1397 - 1399
کارشناسی مهندسی مکانیک
1393 - 1397

سوابق شغلی عمادالدین شرف خرم نژاد

تدریس دانشگاهی تدریسیار دروس مهندسی مکانیک
1395 - تاکنون
سابقه کار دانشگاهی تدریس نرم افزار انسیس ورکبنچ
1397 - 1397