آقای حسین غلامشاهی

دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی

Researcher ID: (248560)

3
1
1
2
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • نائب دبیر انجمن انجمن علمی آموزش شیمی

Books

  • کتاب نارسایی هیجانی،تعلل ورزی تحصیلی و مشکلات رفتاری در دانش آموزان (انتشارات نایاب) - 1400 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در دبیر آموزش شیمی (1398-تاکنون)