آقای Farshid Ghadimkhani

Farshid Ghadimkhani

فارغ‌التحصیل کارشناسی

Researcher ID: (249683)

3
2
1

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers

Education