مجید صالحی بادجانی | سیویلیکا

مجید صالحی بادجانی

معرفی


مقالات مجید صالحی بادجانی در کنفرانس های داخلی

بررسی تاثیر ارزیابی نامحسوس به روش بیمارنما بر میزان آمادگی تیم های واکنش سریع مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان در مواجهه با حوادث بیولوژیک
سال 1397
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی با رویکرد مقاوم‌سازی(تاب‌آوری/ایمنی) بیمارستانی
بررسی تاب آوری معیشتی و راهبردهای مناطق روستایی در معرض خطر بحران خشکسالی
سال 1401
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی