آقای دکتر eisa jokar sarhangi

Dr. eisa jokar sarhangi

دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (251074)

17
24
2
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب مفاهیم و كاربردهای سامانه¬ی اطلاعات جغرافيايي (GIS) اشاره ای بر کاربردهای ArcGIS و SuperMap (دانشگاه مازندران) - 1392 - Persian
  • کتاب کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در علوم محیطی (دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه) - 1387 - Persian

Teaching Experience

Education