آقای دکتر Ali Ahmadi

Dr. Ali Ahmadi

Researcher ID: (251325)

8
4
1
2
8

ISI Papers

Conference Papers

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در مدرس گروه عمران، موسسه آموزش عالی توس، مشهد، ایران (1393-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در ناظر پایه دو مهندسی عمران، سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی، مشهد، ایران (1393-تاکنون)