اکبر اصغرزاده | سیویلیکا

دکتر اکبر اصغرزاده

دانشیار دانشگاه مازندران و انجمن آمار ایران

معرفی

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران و علاقه مند به حوزه آمار و احتمالات

استان
مازندران
شهر
بابلسر
آدرس
بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده ریاضی، گروه آمار، اکبر اصغرزاده نشلی

علاقه مندی ها

قابلیت اعتماد
نظریه براوردیابی
تحلیل داده های رکوردی و سانسور شده
نظریه توزیعها

سمتهای علمی و اجرایی اکبر اصغرزاده در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات (عضو کمیته علمی - هیات داوران)
  • دانشگاه مازندران (عضو هیات علمی)
  • انجمن آمار ایران (عضو)

مقالات اکبر اصغرزاده در کنفرانس های داخلی

توزیع گامبل توانی شده
سال 1390
ارائه شده در همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی
یک مسیله بهینه سازی مقید برای تعیین کوچک ترین ناحیه اطمینان توزیع پارتو
سال 1396
ارائه شده در دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
Comparison of Linear Regression and Maximum Likelihood Methods to Estimate a New Pareto-type Distribution
سال 1398
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم

مقالات اکبر اصغرزاده در ژورنال های داخلی

کوچکترین ناحیه اطمینان برای پارامترهای توزیع نمایی دوپارامتری
سال 1399
ارائه شده در مجله علوم آماری
استنباط برای توزیع نیمه لوژستیک بر اساس نمونه های سانسور هیبرید فزاینده نوع دو
سال 1394
ارائه شده در مجله علوم آماری
توزیع NH تعمیم یافته نمایی شده
سال 1394
ارائه شده در دوفصلنامه اندیشه آماری
نواحی اطمینان توام
سال 1394
ارائه شده در دوفصلنامه اندیشه آماری
مروری بر روش های عددی برای محاسبه برآوردهای نقطه ای و فاصله ای با استفاده از نرم افزار s-plus
سال 1392
ارائه شده در دوفصلنامه اندیشه آماری
نگاه بیزی به برآوردگرهای کلاسیک توزیع نمایی تعمیم یافته
سال 1387
ارائه شده در دوفصلنامه اندیشه آماری
توزیع نیمه لجستیک
سال 1385
ارائه شده در دوفصلنامه اندیشه آماری
توابع زیان متعادل
سال 1384
ارائه شده در دوفصلنامه اندیشه آماری

سوابق استادی اکبر اصغرزاده

دانشیار دانشگاه مازندران
1390 - 1400
استادیار دانشگاه مازندران
1382 - 1390

تحصیلات اکبر اصغرزاده

دکتری تخصصی آمار
1382
کارشناسی ارشد آمار
1373
کارشناسی ریاضی کاربردی
1368