ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Mehdi Mirza

Dr. Mehdi Mirza

فرد مهم علمی - Researcher ID: (253014)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی Mehdi Mirza در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی Mehdi Mirza در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Mehdi Mirza ISI Papers

ردیفعنوان مقالهدریافت
1"Supercritical carbon dioxide extraction of cumin seeds (Cuminum cyminum L.)", Wiley, (1999), Vol 14, No 1: 29-31دریافت فایل PDF مقاله
2"Comparison between the Essential Oil and Supercritical Carbon Dioxide Extract ofTeucrium poliumL.", Informa UK Limited, (1999), Vol 11, No 4: 470-472دریافت فایل PDF مقاله
3"The influence of water stress on plant height, herbal and essential oil yield and composition inSatureja hortensis L.", Wiley, (2002), Vol 17, No 4: 275-277دریافت فایل PDF مقاله
4"Effects drying and harvest season on the essential oil composition from foliage and berries of Juniperus excelsa", Elsevier BV, (2010), Vol 32, No 2: 83-87دریافت فایل PDF مقاله
5"Chemical composition of the essential oils ofAstrodaucus orientalis (L.) Drude leaves and seeds", Wiley, (2003), Vol 18, No 3: 205-206دریافت فایل PDF مقاله
6"Recovery of water-soluble constituents of rose oil using simultaneous distillation-extraction", Wiley, (2005), Vol 20, No 6: 555-558دریافت فایل PDF مقاله
7"Chemical composition of the essential oils ofRubia tinctorum L. aerial parts from Iran", Wiley, (2006), Vol 21, No 3: 519-520دریافت فایل PDF مقاله
8"Chemical composition of the oil ofEremostachys laciniata (L.) Bunge from Iran", Wiley, (2006), Vol 21, No 4: 645-646دریافت فایل PDF مقاله
9"EXTRACTION OF VOLATILE OIL FROM CUMIN (CUMINUM CYMINUM L.) WITH SUPERHEATED WATER", Wiley, (2007), Vol 30, No 2: 255-266دریافت فایل PDF مقاله
10"Comparison of essential oil compositions of Salvia mirzayanii obtained by supercritical carbon dioxide extraction and hydrodistillation methods", Elsevier BV, (2008), Vol 108, No 1: 341-346دریافت فایل PDF مقاله
11"Identification of the Essential Oil ofSalvia indicaL.", Informa UK Limited, (2010), Vol 13, No 4: 451-454دریافت فایل PDF مقاله
12"Essential Oil Variation inThymus daenensissubsp.daenensisCleak Populations", Informa UK Limited, (2010), Vol 22, No 1: 48-51دریافت فایل PDF مقاله
13"Chemical Composition of the Essential Oils ofPimpinella deverroidesBoiss (Boiss.) from Iran", Informa UK Limited, (2007), Vol 10, No 5: 386-390دریافت فایل PDF مقاله
14"Effect of Drought Stress on Growth and Essential Oil Contents inParthenium argentatumGray", Informa UK Limited, (2008), Vol 11, No 4: 423-429دریافت فایل PDF مقاله

Mehdi Mirza Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی اقلیمی گیاهان دارویی در استان مرکزی مطالعه موردی: آویشن کوهی(Thymus vulgaris L.)همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1390
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواص ضد میکروبی عصاره متانولی گیاه نوروزک (.Salvia leriifolia Benth) در شرایط درون شیشه ای (in vitro)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
3دریافت فایل PDF مقالهنوروزک گیاهی با پتانسیل زینتی مناسب برای کشت در مناطق خشکاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر نانو کود کلات آهن وکود کلات آهن بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی مرزه satureja hortensisاولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی1390
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی خواصفیزیکو شیمیایی روغن بذر برخی از جمعیتهای نوروزک (Salvia leriifolia Benth) در ایرانهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمیت اسانس در بخش های رویشی و زایشی نوروزک (Salvia leriifolia Benth) در مراحل فنولوژی متفاوتهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان ترکیبات معدنی بذر در برخی از جمعیت های نوروزک (Salvia leriifolia Benth) در ایرانهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی واکنش ترخونArtemisia dracunculus L به تنش خشکیششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
9دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی برخصوصیات مورفولوژیک و عملکردجمعیت های مختلف ریحان بنفشOcimum basilicum var. purpleششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
10دریافت فایل PDF مقالهاثرتنش خشکی برعملکرد و صفات مورفولوژیک ریحان سبز اکوتیپ شوشترششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه درصد اسانس اندامهای مختلف هوایی ریحان سبزOcimum basilicum L جمعیت اصفهان تحت شرایط تنش خشکیششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1390
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای ترکیب های شیمیایی اسانس دو گونه Eremostachysاولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای ترکیب های شیمیایی اسانس برگ، بذر و ساقه در گیاه Heracleum persicum Desf. از دو منطقه مختلفاولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
14دریافت فایل PDF مقالهترکیبات شیمیایی اسانس ریشه گیاه Centaurea behenدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای ترکیب های شیمیایی اسانس نمونه زراعی و رویشگاهی گونه Nepeta crassifoliaدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
16دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ترکیب های شیمیایی اسانس اندام های هوایی گونه ای آسپرولادومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
17دریافت فایل PDF مقالهترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس پوست میوه گیاه Citrus aurantifolia(Christm.)Swingleدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی نوسانات فصلی ترکیب های عمده اسانس گونه های اوکالیپتوسهمایش ملی گیاهان دارویی1389
19دریافت فایل PDF مقالهاثر زمان برداشت و روش استخراج بر کمیت و کیفیت اسانس Thymus Pubescensهمایش ملی گیاهان دارویی1389
20دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ارتفاع بر اسانس و ترکیبات گیاه آویشنهمایش ملی گیاهان دارویی1389
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب های شیمیایی اسانس اندام های مختلف گونه Centaurea depressa M. Biebهمایش ملی گیاهان دارویی1389
22دریافت فایل PDF مقالهترکیبهای شیمیایی اسانس گونه Rhabdosciadium aucheri Boiss از ایرانهمایش ملی گیاهان دارویی1389
23دریافت فایل PDF مقالهمعرفی 9 کموتیپ گیاه دارویی (Lamiaceae)Thymus eriocalyx در کشور ایران با استفاده از روش D.S.S (Determination of special station)همایش ملی گیاهان دارویی1389
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای ویژگی های گیاهشناختی و ترکیب های شیمیایی سه گونه Salvia S.indica , S.ceratophylla and S. Lachnocalyxهمایش ملی گیاهان دارویی1389
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای ترکیب های شیمیایی سه گونه Stachys S.laxa , S.pubescens and S. Lanataهمایش ملی گیاهان دارویی1389
26دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کمیت اسانس 12 جمعیت نوروزک ( Salvia leriifolia Benth.) در ایرانهمایش ملی گیاهان دارویی1389
27دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان اسانس در بخش های رویشی و زایشی نوروزک ( Salvia leriifolia Benth.) در مراحل مختلف رشدهمایش ملی گیاهان دارویی1389
28دریافت فایل PDF مقالهشمارش کروموزوم و تعیین سطح پلوئیدی در 9 جمعیت نوروزک از ایران (Salvia leriifolia Benth.)هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات مورفولوژی و تعیین سطح هاپلوئیدی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در ایرانهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی عناصر برگ گیاه مورخوش Zhumeria majdae در مراحل مختلف رویشی در منطقه کوه گنودومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1394
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عوامل محیطی بر ترکیبات موجود در اسانس ژنوتیپهای آویشن دنایی Thymus daenensis در استان چهارمحال بختیاریاولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی1395
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع شیمیایی گونه آویشن دنایی (Thymus daenensis) در ایرانهمایش ملی گیاهان دارویی1395
33دریافت فایل PDF مقالهتنوع شیمیایی جمعیت های Thymus lancifolius در ایرانهمایش ملی گیاهان دارویی1395
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر متیل جاسمونات بر انباشتگی فلاونویید و فعالیت آنتی اکسیدانتی در کالوس دو گونه مختلف جنس Dracocephalum در ایراننوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب شیمیایی اسانس در جمعیت های مختلف گونه Dracocephalum moldavica L در شرایط گلخانهنوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
36دریافت فایل PDF مقالهStudy on stamen and pollen grain developmental properties in Salvia verticillata L. collected from different regions of Iranبیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران1397
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شرایط حاصلخیزی خاک و تراکم بوته بر محتوای کلروفیلی و پرولین گیاه دارویی در شرایط متاثیر از تغییرات آب و هوایی در (S. Sahandica Bormn) مرزه سهندی منطقه استپیدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399
38دریافت فایل PDF مقالهIdentification of Medicinal Plants Value Chain, Challenges and Opportunities(Case Study of Thyme)بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1399

Mehdi Mirza Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش کمبود آب بر روابط آب، فتوسنتز و تجمع اسمولایتها در گیاه دارویی نوروزک (.Salvia leriifolia Benth)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1393
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه برخی شاخص های مورفو فیزیولوژیک گیاه دارویی نوروزک در شرایط تنش کمبود آبفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1394
3دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ترکیبات موجود در اسانس دوگونه از جنس پونه سا (Nepeta L.) در شرایط کشت و رویشگاهدوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران1398
4دریافت فایل PDF مقالهارزیابی صفات مورفولوژی و عملکرد گیاه دارویی مرزه بختیاری تحت تاثیر تراکم و کودهای آلی در شرایط دیمفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1399
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مراحل مختلف رشد و زمان برداشت روی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه مریم گلی (Salvia officinalis L.)فصلنامه علوم آب و خاک1378
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مراحل مختلف رشد و زمان برداشت روی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه مریم گلی (Salvia officinalis L.)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1378
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر روش های حاصلخیزی خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) در چین های مختلفمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1400
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش های حاصلخیزی خاک بر عملکرد کمی و روغن گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1399
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر عوامل اکولوژیک بر ترکیب های اسانس ژنوتیپهای مختلف آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) با استفاده از تکنیک رج بندیمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1398
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب های شیمیایی اسانس بومادران البرزی (Achillea millefolium L. subsp. elbursensis) از رویشگاه و مزرعهمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1398
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد کمی و کیفی روغن اسانسی گونه های مختلف آویشن (Thymus) در رویشگاه های طبیعی استان کردستانمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1397
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع مورفولوژیکی، فنولوژیکی و مولکولی جمعیت های ایرانی گونه بابونه زاگرسی (Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1397
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب شیمیایی اسانس های Centaurea urvillei DC. subsp. deinacantha و Centaurea pterocaula Trautv.مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1396
14دریافت فایل PDF مقالهترکیب های شیمیایی اسانس پونه سای اشترانکوهی (Nepeta elymaitica Bornm.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1396
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمیت و کیفیت اسانس اکسشن های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) کشت شده در استان یزدمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1395
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ترکیب های اسانس در افراد جمعیت های مختلف گیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1395
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی بازده و ترکیب های اسانس شش توده از مرزه رشینگری (Satureja rechingeri Jamzad) در شرایط زراعیمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1395
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمی و کیفی اسانس گونه های آویشن (Thymus) کاشته شده در باغ گیاه شناسی ملی ایرانمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1394
19دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد باکتری های ریزوسفری افزاینده رشد و قارچ میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر NPK و عملکرد کمی در گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1394
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثر نانو کود و کود کلات آهن برکمیت و کیفیت اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1394
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تنش کمبود آب بر عملکرد و ترکیب های اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1394
22دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ترکیبهای موجود در اسانس گیاه Salvia Reuterana Boiss.مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1378
23دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ترکیبهای فرار اسانس وعصاره گیاه Salvia sclarea L.مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1378
24دریافت فایل PDF مقالهکارآیی دو ستون DB-۵ و DB-۱ در شناسایی ترکیبهای اسانس Thymus fedschenkoi ronnigerمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1379
25دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس مرزه زراعی Satureja hortensis به دو روش تقطیر با بخار آب و تقطیر با آبمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1380
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زمان کشت دیم بر روی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس زیره سبز Cuminium cyminiumمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1380
27دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اسانس رزین درختان بنه در استانهای کرمانشاه، لرستان و ایلاممجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1380
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس کزل Diplotaenia damavandica Mozaffarian Hudge & Lamondمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1380
29دریافت فایل PDF مقالهترکیبهای شیمیایی اسانس سرشاخه گلدار ومیوه گیاه جعفری Petroselinum sativumمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1380
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمی و کیفی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس کلپوره .Teucrium polium Lمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1380
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در عصاره گل .Syringa microphylla Dielsمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1380
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی اسانس پونه زیبا Mentha longiifolia (L.) Hud. Var. callianthaمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1380
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) در طی تنش خشکی در مزرعهمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1380
34دریافت فایل PDF مقالهاستخراج و بررسی ترکیبهای موجود در اسانس مریم گلی آذربایجانی (Salvia atropatana Buge)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1381
35دریافت فایل PDF مقالهفعالیت ضد میکروبی اسانس گیاه مرزه (Satureja laxiflora G. koch) قبل و بعد از گلدهیمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1381
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس Trachyspermum copticum L. Linkمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1381
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شرایط محیطی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393
38دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ترکیبهای شیمیایی عصاره گیاه نمدار (Tilia platyphyllos Scop.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1381
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس Oliveria decumbens ventمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1381
40دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس گیاه Dracocephalum kotschy Boiss.مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1381
41دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اسانس ارس Juniperus excelsaمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1381
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیبهای اسانس پونه کرمانی M. longifolia (L.) Hud. var. kermanansis و پونه جنگلی M. longifolia (L.) Hud. var. kotschianaمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1381
43دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس برگ گیاه زوفا (Hyssopus officinalis L.) در شرایط کشت و رویشگاه طبیعیمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1381
44دریافت فایل PDF مقالهاستخراج و شناسائی ترکیبهای اسانس گیاه مریم گلی کارواندری (Salvia mirzayanii Rech. f. & Esfand)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1382
45دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کمی و کیفی اسانس Thymus pubescens Boiss. et Kotschy ex Celak در رویشگاههای مختلف استان تهرانمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1382
46دریافت فایل PDF مقالهاستخراج و بررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس گیاه Centaurea behen L.مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1382
47دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اسانس Pimpinella aurea DC. از دو رویشگاه در استان تهرانمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1382
48دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات ترکیب شیمیایی اسانس Nepeta heliotropifolia در مراحل مختلف رشدمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1382
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب های شیمیایی و اثرات ضدمیکروبی اسانس اکوتیپ های آویشن (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) از مناطق مختلفمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393
50دریافت فایل PDF مقالهاثر ارتفاع از سطح دریا و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر مواد موثره گیاه آویشن (Thymus fallax Fisch.et C.A. Mey.) در رویشگاه های طبیعی لرستانمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393
51دریافت فایل PDF مقالهاستخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف آویشن (Thymus spp) کشت شده در یزدمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای ترکیب های شیمیایی اسانس بذر و برگ Heracleum anisactis Boiss. & Hohen. در چند ارتفاع مختلفمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393
53دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر کشت و اهلی سازی و مراحل مختلف برداشت بر رشد و مواد موثره دو گونه از جنس آویشن (Thymus L.) در استان خراسان شمالیمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393
54دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان هایپریسین در ۹ گونه Hypericumمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393
55دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، پرولین، قندهای محلول و عملکرد ترخون (Artemisia dracunculus L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393
56دریافت فایل PDF مقالهمعرفی هفت کموتایپ جدید از گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ایران با بررسی تنوع ترکیب های اسانس در افراد جمعیت های مختلف این گونهمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393
57دریافت فایل PDF مقالهتاثیر انواع و مقادیر مختلف کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد کمی و کیفی اسانس گل محمدی (Rosa damascena Mill.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1392
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی نوسانهای فصلی اسانس و ترکیب ۱،۸-سینئول در گونه های سازگار اکالیپتوس در استان فارسمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1392
59دریافت فایل PDF مقالهمطالعه برخی عوامل بوم شناسی، ویژگی های ریختی، میزان اسانس و سطح پلوئیدی آویشن کرک آلود (Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas) در ایرانمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1392
60دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ترکیب های شیمیایی اسانس گونه Rhabdosciadium aucheri Boiss. از ایرانمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1392
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد، میزان و ترکیب های اصلی اسانس آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) در زمان های مختلف برداشتمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1392
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب های شیمیایی اسانس اندام های مختلف گونه Centaurea depressa M. Bieb.مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1392
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی ویژگی های اکولوژیک، مورفولوژیک و میزان اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1392
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای ترکیب های شیمیایی اسانس میوه Heracleum gorganicum Rech. f. در چند ارتفاع مختلف در پارک ملی گلستانمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1391
65دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مراحل مختلف برداشت بر عملکرد اندام هوایی، اسانس و ترکیب های اصلی اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1391
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زمان برداشت برکمیت و کیفیت اسانس دو گونه Salvia officinalis L. و Mentha piperita L. در استان خوزستانمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1389
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد، میزان و ترکیب های اصلی اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) کشت شده در قزوینمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1389
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای ترکیبهای شیمیایی اسانس میوه و برگ گیاه Scaligeria assyriaca Freyn & Bornm.مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1388
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تیمارهای مختلف آبیاری بر ترکیب شیمیایی و خواص ضد باکتری اسانس گیاه وایول (Parthenium argentatum A. Gray)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1388
70دریافت فایل PDF مقالهاستخراج، شناسایی و مقایسه ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس برگ، ساقه و میوه برگ بو (Laurus nobilis L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1388
71دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ازت و فسفر بر رشد و میزان اسانس Artemisia annua L.مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1388
72دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس پوست میوه بالنگ (Citrus medica L.) با دو روش استخراج (تقطیر با آب و پرس سرد)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1387
73دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه دارویی Leonurus cardiaca L.مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1386
74دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی بر برخی فرایندهای متابولیسمی گیاه Parthenium argentatum Gray.مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1386
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر روش تقطیر بر میزان استخراج ترکیبهای مهم موجود در گلابمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1386
76دریافت فایل PDF مقالهاستخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Salvia lachnocalyx Hedge.مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1386
77دریافت فایل PDF مقالهمقایسه بازده و اجزای اسانس پنج گونه اکالیپتوس سازگار شده در دو منطقه در جنوب ایرانمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1386
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه ای ترکیبهای شیمیایی اسانس نمونه زراعی و رویشگاهی گیاه Dracocephalum kotschyi Boiss.مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1386
79دریافت فایل PDF مقالهاثرات تاریخ کاشت و رژیمهای آبیاری بر روی کمیت و کیفیت اسانس در گیاه Cuminum cyminum L.مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1386
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب های شیمیایی اسانس گلهای گیاهParthenium argentatum Gray.مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1386
81دریافت فایل PDF مقالهاستخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس Salvia compressa Vent.مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1385
82دریافت فایل PDF مقالهنقش ترپن زدایی در ترکیب شیمیایی اسانس پوست پرتقال (Citrus sinensis (L.) Osbeck)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1385
83دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Lepidium sativum Lمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1384
84دریافت فایل PDF مقالهاستخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی عصاره هگزانی گیاه .Evonymus japonicus Lمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1384
85دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Scutellaria pinnatifida Arth.et Hamiltمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1383
86دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Bothriochloa ischaemum L.مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1383
87دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه شاخص کواتس ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس گیاهان معطر و دارویی با ستون DB-۵مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1379
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی فیتوشیمیایی اسانس در اکسشن های مختلف گیاه دارویی Thymus daenensis Celak.کاشته شده در اراضی مختلف کم ارتفاع در استان گلستانمجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی1400
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تراکم و کاه غنی شده بر پاسخ های فیتوشیمیایی اسانس گیاه Satureja bachtiarica Bunge. در شرایط دیممجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی1399

Mehdi Mirza Researchs

RowDownloaTitleOrganizationYear
1دریافت فایل PDF طرحبررسی تاثیرکودهای آلی و زیستی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی نوروزک ( Salvia leriifolia Benth.)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1396
2دریافت فایل PDF طرحتعیین نیاز آبی آویشن دنایی (Thymus daenensis) با استفاده از لایسیمترسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1396
3دریافت فایل PDF طرحتکثیر بذر گونه های مختلف Pimpinella (6 گونه موجود در بانک ژن ) و بررسی تنوع مورفولوژیک و فیتوشیمیایی آن ها به منظور کشت و اهلی کردنسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1396
4دریافت فایل PDF طرح، آویشن Thymus vulgaris بررسی امکان کشت گونه های دارویی مرزنجوش Origanum vulgare مرزنجوش O. majorana و نعنا فلفلی Mentha piperita در منطقه گرگانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1396
5دریافت فایل PDF طرحبررسی و مقایسه ی تاثیر روشهای تک کشتی و کشت مخلوط با نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1396
6دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس اکسشن های مختلف گونه های بومادران کشت شده در ایستگاه تحقیقات البرزسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1395
7دریافت فایل PDF طرحبررسی استقرار و ارزیابی رشد و عملکرد گیاهان دارویی در شرایط دیمسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1395
8دریافت فایل PDF طرحتدوین استاندارد گیاه Zatariamultifloraسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1395
9دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف مرزه کشت شده در برخی مناطق اکولوژیک کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1394
10دریافت فایل PDF طرحبررسی شرایط اکولوژیک، فنولوژیک و اسانس گیاه دارویی زو در استان کرمانشاهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1383
11دریافت فایل PDF طرحارزیابی روش های مختلف تکثیر گیاه دارویی آویشن کوهی ‭Thymus‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1393
12دریافت فایل PDF طرحبررسی کارایی تغذیه بیولوژیک بر گونه های آویشن در شرایط زراعیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1393
13دریافت فایل PDF طرحبررسی اثرات زمان کشت و تراکم بر عملکرد رویشی و میزان اسانس مرزه ‭Satureja sahendica‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1393
14دریافت فایل PDF طرحطراحی و ساخت دستگاه پایلوت (نیمه صنعتی) اسانس گیری به روش های مختلف تقطیرسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1393
15دریافت فایل PDF طرحمطالعه رویشگاه های طبیعی مورد، تعیین بهترین روش کاشت و مقایسه مواد موثره گیاه در رویشگاه های مختلف فارسسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
16دریافت فایل PDF طرحبررسی عملکرد سرشاخه گل دار و اسانس ژنوتیپهای آویشن دنایی ‭Thymus daenensis ‬در شرایط مختلف اقلیمی استان اصفهانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1392
17دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کیفی و کمی اسانس گونه های مختلف آویشن در برخی از استان های کشور ) استان زنجان)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1390
18دریافت فایل PDF طرحبررسی تغیرات کمی و کیفی اسانس ‭5 (‬پنج) گونه جنس ‭L. Heracleum. ,H.persicum H.anisactis , H.rechinegri , H.gorganicum ‬و ‭H.pastinacifolium‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
19دریافت فایل PDF طرحکشت و اهلی کردن دو گونه دارویی انحصاری ‭Nepeta crassifolia ,Nepeta denudata ‬به منظور حفاظت و احیا آن هاسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
20دریافت فایل PDF طرحبررسی اثرات ضدمیکروبی اسانس گونه های مختلف آویشنسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
21دریافت فایل PDF طرحبررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آویشن در دیم زارهای مختلف کشور ‭(7 ‬استان)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
22دریافت فایل PDF طرحبررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آویشن در دیم زارهای مختلف کشور (همند آب سرد)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
23دریافت فایل PDF طرحبررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آویشن در دیم زارهای مختلف کشور- کرمانشاهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
24دریافت فایل PDF طرحبررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آویشن در دیم زارهای مختلف کشور- استان لرستانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
25دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کیفی و کمی اسانس گونه های مختلف آویشن در برخی از استان های کشور (آذربایجان شرقی کشت اکسشن ها در شرایط زراعی)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
26دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کیفی و کمی اسانس گونه های مختلف آویشن در برخی از استان های کشور (آذربایجان شرقی شرایط رویش گاهی)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
27دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کیفی و کمی اسانس گونه های مختلف آویشن در برخی از استان های کشور (استان اردبیل)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
28دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کیفی و کمی اسانس گونه های مختلف آویشن در برخی از استان های کشور (خراسان رضوی- شرایط رویش گاهی)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
29دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف آویشن در برخی از استان های کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
30دریافت فایل PDF طرحبررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آویشن در دیمزارهای مختلف کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
31دریافت فایل PDF طرحتاثیر سیستم های تغذیه گیاه (شیمیایی، تلفیقی و ارگانیک) بر کمیت و کیفیت دو گونه آویشن‭Thymus daenensis L ‬و ‭Thymus vulgaris L‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
32دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کیفی و کمی اسانس گونه های مختلف آویشن در برخی از استانهای کشور(اصفهان)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
33دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کیفی و کمی اسانس گونه های مختلف آویشن در برخی از استان های کشور- خراسان رضویسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
34دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف آویشن در برخی از استانهای کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
35دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کیفی و کمی اسانس گونه های مختلف آویشن در برخی از استان های کشور(کردستان)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
36دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کیفی و کمی اسانس گونه های مختلف آویشن در برخی استان های کشور-گلستانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
37دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کیفی و کمی اسانس گونه های مختلف آویشن در برخی از استانهای کشور (شرایط رویشگاهی استان لرستان)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
38دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کیفی و کمی اسانس گونه های مختلف آویشن در برخی از استانهای کشور(استان مرکزی)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
39دریافت فایل PDF طرحبررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آویشن در دیم زارهای مختلف کشور-کردستانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1390
40دریافت فایل PDF طرحبررسی ترکیب های شیمیایی اسانس و عصاره نه گونه ‭Hypericum ‬و بررسی میزان هیپریسین توسط ‭HPLC‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1390
41دریافت فایل PDF طرحبررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آویشن در دیم زارهای مختلف کشور (استان گیلان)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1390
42دریافت فایل PDF طرحبررسی تاثیر کشت و اهلی کردن بر رشد و مواد موثره تعدادی از گونه های آویشن ‭(.Thymus sp) ‬در اقالیم مختلف کشور استان آذربایجان غربیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1389
43دریافت فایل PDF طرحبررسی نوسانات فصلی اسانس و ترکیب های عمده آن در گونه های سازگار اکالیپتوس در مناطق مرکزی ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1389
44دریافت فایل PDF طرحبررسی روشهای مختلف افزایش کمی و کیفی اسانس گل محمدی و تعیین بهترین مدت زمان اسانس گیریسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1388
45دریافت فایل PDF طرحبررسی نوسانات فصلی میزان اسانس و ترکیبهای عمده آن در گونه های سازگار اوکالیپتوس در مناطق گرمسیری ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1387
46دریافت فایل PDF طرحبررسی کمی و کیفی 5 گونه از نعناع ایران شامل نعناع فلفلی - پونه آسیایی - پونه جنگلی - پونه زیبا - پونه کرمانیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1387
47دریافت فایل PDF طرحمطالعه کلون های گونه های مختلف نعناع و بررسی میزان اسانس و ترکیبهای موجود در آن به منظور تولید رقم اصلاح شده با اسانس بالاسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1387
48دریافت فایل PDF طرحبررسی میزان اسانس گیاه ‭.teucrium polium L ‬و تغییرات آن در اثر عوامل اکولوژیکسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1387
49دریافت فایل PDF طرحبررسی چهار گونه ‭.pimpinella L ‬در ایران ‭.p deverroides (Boiss.) Boiss., P. khorasanica L. Engstrand, P. khayamii Mozaff. ed., P. anisactis Rech F‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1386
50دریافت فایل PDF طرحبررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس 5 گونه ‭S. chloroleuca, S. ceratophylla, S. grossheimii, S. lachnocalycs) Salvia)‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1386
51دریافت فایل PDF طرحبررسی و شناسایی ترکیبات اسانس ریشه، اندام هوایی و میوه (بذر) پنج گونه گیاه خودرو شامل‭: Ferula Ovina, F. tabasensis, Torilis Arvensis, Bupleurum lancifolium and Crambe Orientalis‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1386
52دریافت فایل PDF طرحبررسی شناسایی ترکیب شیمیایی اسانس پنج گونه زیره به اسامی علمی ‭Bunium badghyzi, B. caroides, B. Cylindricum, B. paucifolium, B. rectangulum‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1386
53دریافت فایل PDF طرحبررسی و تعیین مناسبترین تاریخ کشت و تراکم بوته در رشد، بذردهی و اسانس گیاه ‭Agrimonia eupatoria‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1386
54دریافت فایل PDF طرحبررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس پنج گونه ‭hypericum ‬و بررسی میزان هیپریسین توسط ‭HPLC‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1386
55دریافت فایل PDF طرحشناسایی ترکیبهای تشکیل دهنده 5 گونه گیاه معطر ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1386
56دریافت فایل PDF طرحبررسی تخلیص و بهینه سازی اسانسهای ‭C.auratium, C .sinensis ‬و ‭C.aurantifolia ‬به روشهای فیزیکو شیمیایی به منظور کاربرد در صنایع داروییسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1386
57دریافت فایل PDF طرحتحقیق و معرفی گیاهان دارویی ضدسرطان در ایران با توجه به طب گیاهی قدیمی و جدیدسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1386
58دریافت فایل PDF طرحبررسی اثر مقادیر مختلف آبیاری بر برخی پارامترهای رشد و مقادیر کایوچو در کولتیوارهای مختلف وایولسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1386
59دریافت فایل PDF طرحبررسی کمی کیفی اسانس پنج گونه از بابونه های ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1386
60دریافت فایل PDF طرحبررسی کمی و کیفی اسانس 6 گونه از سبزیجات معطر شامل شوید، گشنیز، ریحان، مرزه، ترخون و کرفسسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1386
61دریافت فایل PDF طرح: بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس پنج گونه ‭Tanacetum sp. ‬ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1393
62دریافت فایل PDF طرحبررسی پراکنش، نیازهای اکولوژیک، امکان کشت و اهلی کردن و ویژگی های فیتوشیمیایی گونه های جنس آویشنسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1393
63دریافت فایل PDF طرحبررسی اثر ماندگاری کودهای شیمیایی، دامی و کود نانو بر کمیت و کیفیت گل محمدیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1393
64دریافت فایل PDF طرحبررسی تاثیر اقلیم و زمان های برداشت بر عملکرد و ترکیبات اسانس آویشن دنایی ‭(Thymus dainensis)‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1393
65دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف مرزه کشت شده در برخی مناطق اکولوژیک کشور- مطالعه موردی: ایستگاه همند آبسردسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1393
66دریافت فایل PDF طرحبررسی مقایسه تاثیرات دما و سرعت های مختلف خشک کردن صنعتی، بر تغییرات کمی و کیفی مواد موثره گونه های بومی آویشن در استان خراسانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1389
67دریافت فایل PDF طرحبررسی استخراج ترکیبهای موثره گلاب به وسیله تقطیر معمولی و در خلا (روغن ثانویه)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1385
68دریافت فایل PDF طرحبررسی شناسایی ترکیبات اسانس پنج گونه آویشن به اسامی ‭Thymus carmanicus, T.migricus, T.trautvetteri, T.transpicus, T.caucasicus‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1385
69دریافت فایل PDF طرحبررسی جمع آوری و شناسایی ‭Thymus daenensis ‬از رویشگاههای مختلف و تعیین میزان مواد موثر آنها در منطقه مرکزی ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1385
70دریافت فایل PDF طرحبررسی اسانس چهارگونه ‭.Pimpinella L ‬در ایران‭P. barbata (DC.) Boiss., P. antriscuides Boiss. Var. anthriscoides, P. kotschyana Boiss., P. puberula (DC.) Boiss‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1385
71دریافت فایل PDF طرحبررسی تاثیر روشهای استخراج بر کمیت و کیفیت اسانس گل محمدیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1385
72دریافت فایل PDF طرحاستخراج و بررسی ترکیبهای موجود در اسانس 5گونه معطر ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
73دریافت فایل PDF طرحبررسی تاثیر پارامترهای مختلف فیزیکی بر بازده و ترکیب شیمیایی روغنهای اسانسی سه گونه اوکالیپتوس به اسامی‭E.gillii,E.viminalis,E.globulus‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
74دریافت فایل PDF طرحاستخراج وتجزیه کیفی وکمی اسانس گونه های مختلف آویشن در برخی از استانهای کشور(باغ گیاه شناسی ملی ایران)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
75دریافت فایل PDF طرحبررسی ترکیب های شیمیایی اسانس دو گونه ‭Pimpinella L. ‬، ‭(P. olivieri P. peucedanifolia) ‬و شش گونه ‭Centaurea‬، ‭(C. hyrcanica, C. imperialis, C. koeieana, C. pterocaula, C. urvillei, C. zuvandica) ‬در ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1392
76دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کیفی و کمی اسانس گونه های مختلف آویشن در برخی از استان های کشور (ایستگاه همند آب سرد)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
77دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کیفی و کمیاسانس گونه های مختلف آویشن در برخی از استان های کشور (استان سمنان)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
78دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کیفی و کمی اسانس گونه های مختلف آویشن در برخی از استان های کشور (فارس- شرایط رویش گاهی)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
79دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کمی و کیفی اسانس گونه های مختلف جنس آویشن در استان مازندرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
80دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کیفی و کمی اسانس گونه های مختلف آویشن در برخی از استان های کشور (استان همدان)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
81دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کیفی و کمی اسانس گونه های مختلف آویشن در برخی از استان های کشور (استان یزد)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
82دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کیفی و کمی اسانس گونه های مختلف آویشن در برخی از استان های کشور(فارس-شرایط زراعی)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
83دریافت فایل PDF طرحاستخراج و تجزیه کیفی و کمی اسانس گونه های مختلف آویشنسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
84دریافت فایل PDF طرحبررسی تغییرات کمی وکیفی اسانس ‭Nepeta crassifolia ‬در رویشگاه های طبیعی و شرایط مزرعه در استان آذربایجان شرقیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1391
85دریافت فایل PDF طرحتاثیر کشت و اهلی کردن بر رشد و مواد موثره تعدادی از گونه های جنس آویشن در اقالیم مختلف کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1390
86دریافت فایل PDF طرحبررسی تاثیر روشهای تغذیه گیاه (شیمیایی ، تلفیقی و ارگانیک) بر عملکردسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1389
87دریافت فایل PDF طرحبررسی تاثیر کشت و اهلی کردن بر رشد و مواد موثرهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1389
88دریافت فایل PDF طرحبررسی تاثیر کشت و اهلی کردن بر رشد و مواد موثره تعدادی از گونه های آویشن ‭ (Thymus sp.)‬در استان قزوینسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1389
89دریافت فایل PDF طرحبررسی تاثیر کشت و اهلی کردن بر رشد و مواد موثره تعدادی از گونه های آویشن ‭(Thymus sp.) ‬در استان اصفهانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1389
90دریافت فایل PDF طرحبررسی شناسایی ترکیبهای تشکیل دهنده 5 گونه ‭salvia‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1386
91دریافت فایل PDF طرحترکیبهای تشکیل دهنده 6 گونه معطر به روش دستگاهی: جعفری، مرزه، آویشن، کزل، پیرپاییزی و مریم گلیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1386
92دریافت فایل PDF طرحبررسی امکان کشت گیاه ‭Dracocephalum kotschy ‬و بررسی میزان اسانس آنسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1386
93دریافت فایل PDF طرحبررسی سازگاری و عملکرد برخی گونه های آویشن در دیم زارهای مختلف کشور - آذربایجان شرقیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1393
94دریافت فایل PDF طرحبررسی تاثیر عوامل بوم شناختی مختلف بر عملکرد ماده موثره گیاه دارویی ‭Thymus eriocalyx (Ronniger) jalass ‬دراستانهای همدان، مرکزی و کرمانشاه و کردستانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1385
95دریافت فایل PDF طرحشناسایی ترکیبات متشکله روغنهای اسانسی موجود در شش گونه گیاه معطره ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
96دریافت فایل PDF طرحبررسی کمی و کیفی اسانس سه گونه معطر و انحصاری ایران ‭Nepeta heliotropifplia,Micromeria persica and Lallemantia peltata‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
create: 6 April 2021 - view 58
Support