آقای دکتر Mehdi Mirza

Dr. Mehdi Mirza

فرد مهم علمی - Researcher ID: (253014)

38
89
96
14

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs