آقای دکتر Hamed Saleh Banafsheh

Dr. Hamed Saleh Banafsheh

دکتری مهندسی برق قدرت

Researcher ID: (25314)

11
1
1
1
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران
  • عضو انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران
  • عضو انجمن متخصصان تجهیزات پزشکی ایران
  • عضو انجمن انرژی ایران

Conference Papers

Teaching Experience

  • استاد مدعو (1395-تاکنون )

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در حوزه تجهیزات پزشکی ، آزمایشگاهی و دندانپزشکی (1387-تاکنون)

Workshops

  • دوره آموزش تخصصی ساخت وتولید تجهیزات پزشکی ، آزمایشگاهی و دندانپزشکی - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران (1387)

Other

  • شرکت آزما درمان پیشگام فعال درحوزه تجهیزات پزشکی ، آزمایشگاهی و دندانپزشکی مستقر در پردیس علم و فناوری دانشگاه تبریز