خانم دکتر Sedighe tootian

Dr. Sedighe tootian

دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (253550)

62
27
9
12
7
7
3

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو عضو انجمن مدیریت دانشگاه انتظامی
 • عضو عضو انجمن مدیریت در دانشگاه
 • عضو عضو انجمن حسابداری

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب رفتار سازمانی پیشرفته (جهاد دانشگاهی) - 1400 - Persian
 • کتاب تحول سازمانی (جهاد داشنگاهی) - 1400 - Persian
 • کتاب فساد دیدگاه ها و رشد اقتصادی (انتشارات نور دانش) - 1396 - Persian
 • کتاب سیاه چاله های سازمانی (انتشارات ارتباطات اجتماعی) - 1396 - English
 • کتاب گردآوری حکایت‌های مدیریتی (انتشارات نور دانش) - 1396 - Persian
 • کتاب هوش سازمانی (انتشارات کوشش) - 1395 - Persian
 • کتاب رفتار سازمانی (انتشارات کوشش) - 1393 - Persian
 • کتاب اموزش و پرورش (انتشارات کوشش) - 1393 - Persian
 • کتاب تئوری سازمان چالشها و دیدگاهها (انتشارات ارتباطات اجتماعی) - 0 - Persian

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در معاون دانشکده (1390-1391)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون بورس سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی (1391-1392)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاور در مرکز جذب وزارت علوم و تحقیقات و فناوری (1388-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیرکل جذب و امور هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران (1397-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در مشاور ریاست استان تهران در دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضوکمیته پایش جذب در شورای عالی انقلاب فرهنگی (1400-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در ریاست کمیته علمی چشنواره شهید چمران (1401-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کارگروه علمی دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران (1397-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو شورای پزوهشی در دانشگاه های مختلف (1393-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته پیش دفاع متمرکز (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کارگروه مدیر گروه کشوی در دانشگاه ازاد اسلامی (1400-1401)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کارگروه مدیر گروه استانی در دانشگاه ازاد اسلامی (1401-1401)

جوایز و افتخارات

 • کسب جایزه به عنوان استاد برتر (1401)
 • کسب جایزه از جشنواره علامه طباطبایی (1398)
 • کسب جایزه در هفتمین جشنواره تجلیل از پزوهشگران برتر (1398)
 • کسب جایزه به عنوان نخبگان بسیجی (1396)
 • کسب رتبه اول در دکترا (1388)
 • کسب رتبه اول در فوق لیسانی (1383)

Workshops

 • برگزاری کارگاه های مختلف در زمینه امور هیات علمی - دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران (1400)
 • برگزاری کارگاه های در زمینه جذب انلاین در استان تهران - دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران (1399)
 • شرکت در کارگا ههای مختلف ضیافت اندیشه - دانشگاه ازاد اسلامی (1399)
 • برگزاری کارگاه های علمی - دانشگاه ها و سازمان ها (1396)
 • برگزاری کارهای فرهنگی - دانشگاه ها و سازمان ها (1394)
 • مدرس کارگاه آموزشی هیات اجرایی جذب(صلاحیتها) - دانشگاه امام حسین (1393)
 • برگزاری کارگاه های امور جذب و هیات علمی - وزارت علوم (1391)

Other

 • عضو انجمن مدیریت
 • عضو انجمن حسابداری
 • عضو کمیته علمی
 • عضو کمیته علمی نشریات
 • -برگزاری همایش بانوان فرهیخته در واحد به صورت دوره ای در حوزه علمی ،فرهنگی و کار افرینی
 • -هدایت دانش آموزان در جشنواره خوارزمی و کسب جوایز در سطح منطقه و استان
 • هدایت دانش آموزان درا لمپیادهای کشوری ،مسابقات ربوکاپ و ...