آقای دکتر Esmaeil Najafi

Dr. Esmaeil Najafi

استادیار گروه جغرافیای (ژئومورفولوژی) دانشکده علوم زمین دانشگاه دامغان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (255290)

45
42
8
3
7
5
7
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو پیوسته عضو انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
 • عضو انجمن حرفه‌ای مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار(ABPMP)
 • عضو مرکز مطالعات سازمان پدافند غیرعامل کشور
 • عضو بنیاد نخبگان استان تهران(دانش‌آموخته برتر)
 • عضو مدرسان دانشگاه جامع علمي –کاربردي
 • عضو هیات مدیره ( چهارمین دوره)- 1401 انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
 • عضو کارگروه پژوهش کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه دامغان

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • طرح پژوهشی مکان‌یابی بهینه اسکان اضطراری و موقت بعد از رخداد زلزله در شهر دامغان (فرصت مطالعاتی- شهرداری دامغان) - 1401 - Persian
 • گزارش شناسایی وضع موجود فرآیندهای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران(معاونت آموزش و مشارکت مردمی)- عضو گروه تدوین (شهرداری تهران) - 1398 - Persian
 • کتاب امنیت زیست‌محیطی ایران( نویسنده فصل9 کتاب) (پژوهشکده مطالعات راهبردی) - 1397 - Persian
 • طرح پژوهشی بررسی نابسامانی‌های حاشیه راه آهن تهران- اهواز و ارائه راهکارهای اجرای (مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران-شهرداری منطقه 18- همکاری در انجام و کاربست پروژه مطالعاتی) - 1397 - Persian
 • طرح پژوهشی بررسی و آسیب شناسی علل عدم استقبال عمومی بانوان از مجموعه بوستان نرگس و ارائه راهکارهای اجرایی (رکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران-شهرداری منطقه 18- همکاری در انجام و کاربست پروژه مطالعاتی) - 1397 - Persian
 • کتاب اصول و مبانی پدافند غیرعامل با تاکید بر مکان (انتشارات انتخاب) - 1396 - Persian
 • کتاب مدیریت بحران مخاطرات طبیعی (انتشارات آذرکلک) - 1395 - Persian
 • گزارش مدل‌سازی ژئومورفولوژیک احداث پل‌ها در مسیل‌های شهری مطالعه موردی کلان شهر تهران (مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران- نشریه دانش شهر شماره 380) - 1395 - Persian

Teaching Experience

Education

 • دکتری تخصصی جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی Kharazmi University1390-1394
 • کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژی University of Tehran1386-1389
 • کارشناسی جغرافیای انسانی- شهری Kharazmi University1382-1386

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس تحقیق و توسعه شهرداری منطقه 18 تهران (1396-1398)
 • عضو شورای پژوهش و نوآوری شهرداری منطقه18 تهران (1397-1398)
 • عضو میز اندیشه‌ورزی مخاطرات محیطی، دانشگاه عالی دفاع ملی و مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی (1395-1401)
 • عضو کارگروه پژوهش کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه دامغان (1402-تاکنون)
 • سابقه تدریس در دانشگاه خوارزمی(مدرس مدعو) (1392-1395)
 • سابقه تدریس در دانشگاه پیام نور کرج(مدرس مدعو) (1390-1392)
 • سابقه تدریس در دانشگاه دامغان(عضو هیات علمی) (1397-1402)

جوایز و افتخارات

 • کسب عنوان" اثر شایسته تقدیر" در چهارمین جشنواره ملی شهرپژوهی و اولین جشنواره ملی فن پژوهی- شهرداری اصفهان1400 (1400)
 • کسب عنوان "کتاب برتر"(کتاب مدیریت بحران مخاطرات طبیعی) در نخستین دوره جشنواره همکار اهل علم و قلم شهرداری تهران (1398)
 • دانش‌آموخته برتر بنیاد ملی نخبگان (1395)
 • کسب عنوان "رساله ممتاز "مقطع دکتری در جشنواره رساله و پایان‌نامه‌های برتردانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی (1395)
 • کسب2 رتبه تک رقمی(رتبه5 در رشته جغرافیای سیاسی و رتبه 9 در رشته جغرافیای طبیعی) در کنکور سراسری کارشناسی‌ارشد (1386)

Other

 • عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی
 • عضو هیات تحریریه نشریه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری
 • داور مجلات و فصلنامه‌های علمی- پژوهشی(پژوهش‌های ژئومورفولوژی کمی؛ پژوهشهای جغرافیای طبیعی؛ تحلیل فضایی مخاطرات محیطی؛ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی؛ جغرافیا و مخاطرات محیطی؛ مجله مدیریت مخاطرات محیطی و ...)