خانم دکتر Elham MobarakHassan

Dr. Elham MobarakHassan

فرد مهم علمی - Researcher ID: (255478)

26
12
1
1
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو ثابت انجمن علمی هواشناسی

Conference Papers

Journal Papers

Education