Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر عباس ثابت

مدیر پژوهشی موسسه آموزش عالی آپادانا

Researcher ID: (255512)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

دریافت فایل رزومه دکتر عباس ثابت

عباس ثابت Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیرابعاد سرمایۀ اجتماعی برخلاقیت کارکناننخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
2دریافت فایل PDF مقالهتأثیر ابعاد جهت گیری استراتژیک بر عملکرد نوآوری کارکنان (موردمطالعه: بخش جراحی بیمارستان نمازی شیراز)نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر بهره وری سبزنخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر توسعه پایدار محیط زیستنخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی معماری پایدار در خانه های شیرازنخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
6دریافت فایل PDF مقالهتبیین نقش واسطه ای مدیریت منابع انسانی سبز در ارتباط با سیستم های منابع انسانی و عملکرد زیست محیطینخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیرسیستم های منابع انسانی بر عملکرد زیست محیطینخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی بر توسعه پایدار شهرینخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر توسعه ساختمان سبزنخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش میانجی عملکرد سازمانی در رابطه بین ظرفیت جذب دانش و مزیت رقابتی (مطالعه موردی : شعب بانک شهر شیراز)نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی با تفکر استراتژیک در کارکنان سازمان ورزش و جوانان فارسنخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ابعاد رهبری تحول افرین بر نواوری سازماننخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ابعاد گردشگری پایدار روستایی در راستای توسعه پایدارنخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش بهره وری سبز بر توسعه پایدار و ابعاد آننخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر اخلاق پژوهش و کدهای آننخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان و ابعاد آن بر رضایتمندی مشتریان (مورد مطالعه: هتل های 5 ستاره شیراز)نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر ابعاد کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی:صنایع کاغذ سازی یکتا حافظ شیراز)نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شهر هوشمند بر کیفیت زندگی شهرینخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
19دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی بهره گیری ازطراحی، رنگ بندی و معماری تکیه معاون الملک و کاربرد آن در طراحی پوشاک با نگرش ملی - مذهبینخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
20دریافت فایل PDF مقالهبازشناسی عناصر بصری فرش های صفویه و کاربرد آن در توسعه کسب و کارطراحی شال و روسرینخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقوش گیاهی بافته های دوران صفویه؛ راهی جدید جهت ایجاد کسب و کار در عرصه پوشاکنخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
22دریافت فایل PDF مقالهخلاقیت در استفاده از لباس های بلااستفاده و مواد بازیافتی و خلق محصول جدید (مد آرام پایدار) با رویکرد توسعه ی پایدار محیط زیستنخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
23دریافت فایل PDF مقالهتأثیر حمایت سازمانی بر مسئولیت پذیری کارکنان (مطالعه موردی: کارخانه صنایع شیمیایی فارس)نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
24دریافت فایل PDF مقالهتأثیر حمایت سازمانی بر ابعاد مسئولیت پذیری (مطالعه موردی: کارخانه صنایع شیمیایی فارس)نخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نوآوری باز بر بهبود مزیت رقابتینخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
26دریافت فایل PDF مقالهتأثیر فناوری اطلاعات بر ظرفیت های نوآوری بازنخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عدالت بر عملکرد سازمانینخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عوامل مسئولیت پذیری اجتماعی بر مشارکت در بورس اوراق بهادار با نقش میانجی اعتماد مشترینخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اعتماد مشتری بر نیات رفتار مشترینخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
30دریافت فایل PDF مقالهبهره وری سبز در پروژه های عمرانینخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
31دریافت فایل PDF مقالهمروری بر مفاهیم مدیریت ادعا در پروژه های عمرانینخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی ابعاد پذیرش فناوری بر عملکرد مالی کتابخانه عمومی شهرستان خرامهنخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانینخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
34دریافت فایل PDF مقالهشناسایی بافت های غیر رسمی و فرودست شهر یاسوج بر اساس شاخص های اقتصادی ، اجتماعی و کالبدینخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی بر توسعه عملکرد سازماننخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
36دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر عملکرد مالی بر اساس نقش میانجی نوآوری سبزنخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ابعاد هویت سازمانی بر تعهد سازمانینخستین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1399
38دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شادی بر بهره وری کارکنان سازمانها (مورد مطالعه: بخش عمران شهرداری منطقه نه شیراز)ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه1399
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مدیریت پروژه بر كاهش ریسك در پروژه های ساختمانیهشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران1399
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه مدیریت منابع انسانی سبز و توسعه سازمانی پایدارمطالعه موردی در دانشگاه جهرمنخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
41دریافت فایل PDF مقالهتحلیلی بر فساد ادارینخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
42دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اولویت بندی گزینه های سرمایه گذاری در صنف ساختمان شهر شیرازبه روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)نخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
43دریافت فایل PDF مقالهاهمیت اخلاق در مهندسینخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
44دریافت فایل PDF مقالهساختمان سبز نگاهی جدید در راستای توسعه پایدارنخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
45دریافت فایل PDF مقالهمروری بر پیشینه نظری و تجربی پیرامون ارتباط عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانینخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
46دریافت فایل PDF مقالهامکان کسب و کار جدید در عرصه لباس سنتی بلوچ با رویکردی نونخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
47دریافت فایل PDF مقالهتحلیل ابعاد تعارض کار-خانوادهنخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
48دریافت فایل PDF مقالهتحلیل جانشین پروری در سازمان های دولتی ایراننخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
49دریافت فایل PDF مقالهمدیریت ضایعاتنخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
50دریافت فایل PDF مقالهتحلیل هوش هیجانینخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
51دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص های رقابت پذیری منابع انسانی در صنایع تولیدی ایراننخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
52دریافت فایل PDF مقالهمدیریت منابع انسانی سبز رویکرد نو در راستای توسعه پایدارنخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
53دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر برتوسعه منابع انسانی سبز بر اساس رویکرد مدیریت پروژه مطالعه موردی: شرکت نفت وگاز زاگرس جنوبینخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین عوامل مدیریت منابع انسانی بر بی تفاوتی سازمانی براساس رویکرد مدیریت پروژه مطالعه موردی: شرکت گاز استان فارسنخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
55دریافت فایل PDF مقالهارائه نقشه روابط على عوامل موثر بر مدیریت زمان، رویکرد دیمتلنخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
56دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل تفسیری ساختاری شاخص های موثر بر عملکرد ایمنینخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
57دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بحراننخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش ابعاد عدالت سازمانی با بی تفاوتی سازمانی کارکناننخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه رفتار شهروندی سازماننخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
60دریافت فایل PDF مقالهطراحی البسه سنتی جهت ایجاد رونق در فروش پوشاک بهره گیری از تاریخ چندقرن اخیر ایراننخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
61دریافت فایل PDF مقالهنقش یونیفرم در کیفیت زندگی کارینخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
62دریافت فایل PDF مقالهبهره وری منابع انسانی در پروژه های عمرانینخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
63دریافت فایل PDF مقالهنقش میانجی تسهیم دانش در رابطه بین رهبری قابل اعتماد و توسعه رفتار نوآورانهنخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
64دریافت فایل PDF مقالهنقش خدمات در سودآوری سازمان مطالعه موردی در عرصه پوشاکنخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
65دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و رتبه بندی ابعاد موثر بر تعهد سازمانی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی مورد مطالعه: اداره ورزش و جوانان شیرازنخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه رهبری معنوی با بهره وری سرمایه های انسانینخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
67دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت ادعا درموفقیت پروژه های عمرانینخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر معنویت در محیط کار بر رضایت شغلی کارکناننخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
69دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل موثر در بروز تاخیر و افزایش هزینه در پروژها مطالعه موردی مسکن مهرنخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ابعاد مدیریت دانش بر توسعه خلاقیت کارکناننخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
71دریافت فایل PDF مقالهارائه نقشه روابط علی و اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای مهندسی ارزش بااستفاده از روش دیمتل و تحلیل فرآیند شبکه اینخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
72دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اخلاق کسب و کار بر مشتری مداری مطالعه موردی: صنف طلا فروشان شهرستان مرودشتنخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
73دریافت فایل PDF مقالهمزایا و معایب سوزن دوزی پته کرمان نسبت به سایر موارد رویکردی نو جهت کسب و کار جدیدنخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر مکان یابی واحدهای صنعتی با توجه به شاخص های توسعه پایدار با استفاده از تکنیک دیمتلنخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
75دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب راهبردهای تعمیرات و نگهداری با رویکرد ترکیبی DANP مورد مطالعه: پالایشگاه نفت شیرازنخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
76دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر اخلاق مهندسینخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
77دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی تفسیری-ساختاری چابکی سازمانینخستین کنفرانس ملی مدیریت، اخلاق و کسب و کار1398
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تیپ شخصیتی مایرز بریگز برسکوت سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان درمانگاه ثامن الائمه شیراز)دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار1398
79دریافت فایل PDF مقالهرابط بین مدل پنج عاملی شخصیت وسکوت سازمانیدومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار1398
80دریافت فایل PDF مقالهارائه نقشه روابط علی عوامل موثر بر ایجاد شهر هوشمند با رویکرد دیمتلنخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند چالش ها و راهبردها1398
81دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی توسعه پایدار محیط زیست از طریق بهره وری سبزنخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها1398
82دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ابعاد نوآوری سبز بر مزیت رقابتی مطالعه موردی: بیمارستان های شهر شیرازنخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها1398
83دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد کشورهای مدال آور در المپیک 2016 ریوچهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران1397
84دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی استان های مرکزی و جنوبی ایران از منظر وضعیت فرهنگی بر اساس اطلاعات سالنامه اماری سال 1394 با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیارهسومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها1397
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش طفره روی اینترنتی بر عملکرد مالی سازمانچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی1397
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین ابعاد عدالت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنانچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی1397
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ابعاد رهبری معنوی بر خلاقیت کارکنان (مطالعه موردی: شرکت صنعت نفت و گاز پرشیا تهران)چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی1397
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش رهبری قابل اعتماد بر توسعه خلاقیت کارکنانچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی1397
89دریافت فایل PDF مقالهتاثیر انگیزش بر عملکرد کارکنان اداره کل فرودگاه های استان فارسچهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی1397
90دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط ابعاد شادی سازمانی برسکوت سازمانی (مطالعه موردی: سازمان امور مالیات و دارایی شهرستان کازرون)کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد1397
91دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی در میان کارکناناولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران1396
92دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین ابعاد شخصیت با سکوت سازمانی کارکناناولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران1396
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین ابعاد مدل ویژگی های شغلی هاکمن و اولدهام برخشنودی شغلی کارکنانسومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع1396
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین ابعاد هویت سازمانی با رضایت شغلی کارکناناولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار1396
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین متغیرهای روانشناختی موثر بر توسعه تسهیم دانشاولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار1396
96دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین مولفه های معنویت در محیط کار با رفتار شهروندی سازمانیسومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران1395
97دریافت فایل PDF مقالهرابطه بین ابعاد رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی کارکنانسومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران1395
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل فردی موثر بر قصد استفاده از تسهیم دانش(ارائه الگوی تحلیل مسیر)سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین1393
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل فر هنگی و اجتماعی موثر بر موفقیت زنان کارآفرینسومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین1393
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط خلاقیت در برنامه سازی وابعاد شایستگی مدیران و کارکنان سازمان صدا و سیمای مرکز فارسسومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین1393
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر موفقیت زنان کارآفرینهمایش بین المللی مدیریت1393
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر تمایل به استفاده از سیستم اشتراک دانشهمایش بین المللی مدیریت1393
103دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر مولفه های عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک Effects of Organizational Justice component of the Bank's commitmentکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
104دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر تعارض کار - خانواده Factors affecting the work-family conflictکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
105دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولفه های ساختار رقابت بازار محصول، بر سود غیر عادی سهامکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
106دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت سود بر روند بررسی تحلیل گران مالیکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر ساختار سازمانی و رهبری تحول گرا بر حیات سازمانیکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
108دریافت فایل PDF مقالهارتباط عوامل مؤثر بر مقاومت در برابر تغییر با استراتژیهای مدیریت تغییرکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
109دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین متغیرهای مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتریکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
110دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل روانشناختی موثر بر قصد استفاده از سیستم اشتراک دانشکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط خلاقیت در برنامه سازی و ابعاد شایستگی مدیران و کارکنانکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
112دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل فردی موثر بر رفتار نوآورانه در کارکنان بانککنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
113دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر مهندسی مجدد بر ارتقای بهره وری سازمانیکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نوسانات نرخ ارز به ریسک نقدینگی بانکهایکنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت1393

عباس ثابت Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در ارتقاء عملکرد یگان حفاظت منابع طبیعی (مورد مطالعه: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک)ماهنامه عمران و پروژه1399
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش کارکنان نامرئی بر بی‌تفاوتی سازمانی با نقش واسطه‌ای فلات‌زدگی شغلیفصلنامه مدیریت کسب و کار1399
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط مدیریت استرس با تعهد سازمانی پرستاران در شرایط بحران کووید- 19، با نقش واسطه‌ای آموزش مهارت‌های ارتباطیفصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین1399
4دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی ریسک پروژه های عمرانی بر اساس ارتباطات سازمانی و مدیریت دانشماهنامه عمران و پروژه1399
5دریافت فایل PDF مقالهالگوی علی توسعه پایدار محیط زیست براساس مدیریت دانش و بهره وری سبزماهنامه عمران و پروژه1398
6دریافت فایل PDF مقالهمدل علی بهره وری سرمایه های انسانی در پروژه های عمرانی بر اساس سرمایه اجتماعی و اشتراک دانشماهنامه عمران و پروژه1398
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت استرس و مدیریت زمان بر موفقیت مدیریت پروژه در صنعت ساختمان سازیماهنامه عمران و پروژه1398
8دریافت فایل PDF مقالهتحلیل تاثیر ابعاد مدل ویژگی های شغلی بر قانون شکنی خیرخواهانهفصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول1397
9دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز برمبنای نظام های مدیریت منابع انسانیفصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی1397
10دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی سبز برمبنای نظام های مدیریت منابع انسانیپژوهش های مدیریت منابع انسانی1397
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش هویت سازمانی و هویت دینی در پیشگیری از بروز فساد اداریدوفصلنامه اسلام و مدیریت1397
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل سازمانی و روانشناختی موثر بر توسعه و بهسازی عملکرد شغلی اعضای هیات علمیفصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت1396

عباس ثابت Teaching Experience

RowUniversityرتبه علمیYear
1استادیار1396-تاکنون
create: 15 April 2021 - view 726

عباس ثابت annual papers published chart

Contact informations

Email: dr.sabet@apadana.ac.ir
Phone: 07136987
Country: ایران Province: فارس City: شیراز
Address: شیراز، میدان معلم، ایمان شمالی، روبروی بانک سپه

Share

Top Keywords in عباس ثابت papers

Support