آقای Mehdi Asadi

Mehdi Asadi

دانشجوی دکتری جغرافیا گردشگری

Researcher ID: (258333)

9
1
2
2
9
7
9
6
4

ISI Papers

 •  Mehdi Asadi & mahdi javadi. Evaluating Inbound spiritual and Cultural tourism market Segmentation (Case Study Orumiyeh city). 9th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality & Leisure.
 •  Mehdi Asadi,Evaluation of mass media in spiritual and cultural tourism promotion with an emphasis on introducing Iran and Urmia, 5th Interdisciplinary Tourism Research Conference: 370-378. 6 – 11 June 2017, Cartagena, Spain
 •  Mehdi Asadi, Evaluation of Urmian hotels service quality with an emphasis on customer satisfaction, perceived value and loyalty, 5th Interdisciplinary Tourism Research Conference: 379-387. 6 – 11 (June 2017), Cartagena, Spain
 •  Mehdi Asadi . "Turkey Antalaya creative tourism development 1th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality & Leisure

Conference Papers

Books

 • کتاب 3000 words (اموزشگاه آزادگان) - 1389 - English
 • کتاب 999 words+Speaking (اموزشگاه آزادگان) - 1388 - English

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • تدریس دانشگاهی در دوره تخصصی راهنمای طبیعت گردی (1390-تاکنون)
 • تدریس دانشگاهی در دوره تخصصی راهنمای گردشگری فرهنگی (1390-تاکنون)
 • تدریس دانشگاهی در دوره تخصصی راهنمای گردشگری سلامت (1390-تاکنون)
 • تدریس دانشگاهی در دوره تخصصی راهنمای موزه (1390-تاکنون)
 • تدریس دانشگاهی در دوره تخصصی راهنمای هنری (1390-تاکنون)
 • تدریس دانشگاهی در دوره تخصصی راهنمای محلی گردشگری (تاکنون)
 • تدریس دانشگاهی در دوره تخصصی کارافرینی گردشگری (تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مدیر تورهای خارجی و داخلی (1385-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در مشاور هتلها و رستورانها و کارخانجات غذایی (1385-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • نفر برتر جشنواره طرحهای توسعه روستایی (1399)
 • نفر برتر جشنواره طرحهای توسعه گردشگری (1398)
 • نفر برتر جشنواره گردشگری فنی وحرفه ای (1397)
 • نفر برتر جشنواره پارک فن اوری (1396)
 • نفر برتر جشنواره طرحهای شتاب گردشگری (1395)
 • نفر برتر جشنواره طرحهای گردشگری ترکیه (1393)
 • نفر دوم اولین جشنواره کشوری گردشگری و محیط زیست ایران (1383)

Workshops

 • روشهای کسب و کار شبکه ای و زنجیره ارزش - شرکت کیفیت ارزیابان (1395)
 • بازاریابی دیجیتال - موسسه پاسارگاد (1395)
 • آشنایی با محیط های ارتباطی و نیازشناسی - موسسه پاسارگاد (1395)
 • HSE - اداره کل استاندارد (1395)
 • اشنایی با ممیزی و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (ایزو 22000) - اداره کل استاندارد (1395)
 • دوره تکمیلی مدرسی گردشگری - اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری (1394)
 • دوره تکمیلی مدیران آژانسهای گردشگری - اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری (1394)
 • دوره تکمیلی راهنمایان فرهنگی - اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری (1394)
 • مدیریت کیفیت TQM - شرکت کیفیت ارزیابان (1390)

Other

 • شرکت در 100 ورکشاپ گردشگری و مدیریت بازاریابی و جغرافیای روستایی و شهری