آقای دکتر Abdolreza Rasouli Kenari

Dr. Abdolreza Rasouli Kenari

استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (261083)

55
10
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

Education

  • دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر امنیت دانشگاه صنعتی مالزی1386-1390
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار Islamic Azad University of NajafAbad1382-1385
  • کارشناسی ریاضی کاربرد در کامپیوتر University of Isfahan1377-1382