دکتر مجید دلشاد

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (26208)

140
19

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers