آقای دکتر Mehdi Hajian

Dr. Mehdi Hajian

استادیار-حق التدریس-فارغ التحصیل دکتری مهندسی مکانیک/دانشگاه صنعتی اصفهان

Researcher ID: (262513)

9
7
1
20

ISI Papers

Conference Papers

Books

  • کتاب مقدمه ای بر لیزر و کاربردهای آن در مهندسی، علوم زمین و پزشکی-چاپ سوم (جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1401 - Persian
  • کتاب مقدمه ای بر لیزر و کاربردهای آن در مهندسی، علوم زمین و پزشکی-چاپ دوم (جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1400 - Persian
  • کتاب English for Students of Mechanical Engineering (جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1399 - English
  • کتاب مقدمه ای بر لیزر و کاربردهای آن در مهندسی، علوم زمین و پزشکی (جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1399 - Persian
  • کتاب اصول درک مطلب انگلیسی (جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1398 - Persian
  • کتاب فرآیندهای اتصال دهی در سازه های مهندسی (جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان) - 1397 - Persian
  • کتاب آموزش کاربردی نرم افزار CATIA (پژواک کلام) - 1390 - Persian

Teaching Experience

  • استاد مدعو (1389-تاکنون )

Education