Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Mohammad Mahdi Rahmati

Dr. Mohammad Mahdi Rahmati

فرد مهم علمی - Researcher ID: (263916)

خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

دریافت فایل رزومه دکتر Mohammad Mahdi Rahmati

سمتهای علمی و اجرایی Mohammad Mahdi Rahmati در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی Mohammad Mahdi Rahmati در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

Mohammad Mahdi Rahmati Conference Papers

Mohammad Mahdi Rahmati Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهشناسایی شاخص های ارزیابی راهبردهای سازمان صداوسیما در حوزه تولید و توزیع پیامفصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات1400
2دریافت فایل PDF مقالههواداری و جنسیت؛ تحلیل گفتمان هواداری زنان از فوتبال در ایرانفصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات1399
3دریافت فایل PDF مقالهتدوین شاخص های ارزیابی استراتژیک رسانه خدمت عمومی در حوزه فنی و زیرساخت صداوسیمافصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری1398
4دریافت فایل PDF مقالهسیاستگذاری فرهنگی ورزش دانشجویی در ایران: ارائه الگودوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی1398
5دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی معادلات ساختاری: عاملهای موثر بر فرایند مشارکت ورزشیدوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی1397
6دریافت فایل PDF مقالههژمونی، رسانه و ورزش: تحلیل گفتمان بازتاب رسانهای مسابقات فوتبال در مطبوعات مورد مطالعه: دههی ۱۳۴۰ تا دههی ۱۳۷۰فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه1396
7دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل و ملاک های موثر در توسعه فرهنگی در ورزش قهرمانیدوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1395
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش توسعه فرهنگ اجتماعی درتوسعه فرهنگی ورزش قهرمانیدوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش1395
9دریافت فایل PDF مقالهسبک زندگی و نگرشهای تقدیرگرایانهفصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه1395
10دریافت فایل PDF مقالهسبک زندگی و الگوی مصرف مورد مطالعه : تلفن همراهفصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران1394
11دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عاملی متغیرهای بروز پرخاشگری در تماشاگران از دیدگاه داوران فوتبال ایراندوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی1391
12دریافت فایل PDF مقالهآسیب های مغزی مزمن در بوکسورهای آماتورمجله پزشکی بالینی ابن سینا1387
13دریافت فایل PDF مقالهشیوه بازنمایی جنسیت در سینمای ایرانفصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات1386
create: 10 May 2021 - view 139
Support