آقای دکتر Nasser Sobhi gharamaleki

Dr. Nasser Sobhi gharamaleki

فرد مهم علمی - Researcher ID: (264094)

33
71
1
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب اخلاق حرفه ای (مرکز نشر دانشگاهی و انتشارات دانشاه جامع علم کاربرد) - 1398 - Persian