Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Mahmood Heydari

Dr. Mahmood Heydari

روانشناسی بکاربسته، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (264506)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه دکتر Mahmood Heydari

سمتهای علمی و اجرایی Mahmood Heydari در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی Mahmood Heydari در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
مدیر مسئول
هیات تحریریه

Mahmood Heydari Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی رفتارهای پرخطر نوجوانان بر اساس چشم انداز زمان و میانجی گری بازداری پاسخ و تصمیمگیری: تحلیل مسیردومین همایش ملی آسیب شناسی روانی1400
2دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سوگیری در تفسیر اطلاعات مبهم مرتبط با آسیب، سازگاری زناشویی رضایت جنسی همسراننهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی1400
3دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی صمیمیت زناشویی براساس بخشش و تحمل پریشانی زنان متاهل شهر تهراننهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی1400
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اعتماد به همسر در زنان و مردان متاهل ایرانینهمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده پژوهی1400
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مداخلات روانشناختی در مراکز کاهش آسیب اعتیاد: یک مطالعه کیفیاولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران1400
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی بازتاب داستان حضرت عیسی(ع) در اشعار احمد شاملو و امل دنقلدومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات1399
7دریافت فایل PDF مقالهاثر توان بخشی شناختی کارکردهای اجرایی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزاننخستین کنگره ملی دانشجویی علوم شناختی1399
8دریافت فایل PDF مقالهشناسایی زمینه های رفتارهای پرخطر نوجوانان درگیر رفتارهای پرخطر: یک مطالعه ی پدیدارشناسانهششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه1399
9دریافت فایل PDF مقالهاثر توانبخشی شناختی کاکردهای اجرایی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزانششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران1399

Mahmood Heydari Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان افزایش نسبت قله های ۵a/۵ در نانوذرات TLD-۱۰۰ در تابش های آلفا و گامافصلنامه سنجش و ایمنی پرتو1400
2دریافت فایل PDF مقالهرمزگشایی کهن الگوها، عناصر اساطیری و شخصیت های عرفانی در سروده های مهدی اخوان ثالثفصلنامه عرفان اسلامی1400
3دریافت فایل PDF مقالهشیوع شناسی و کارکردهای رفتارهای خودآسیب رسان در نوجوانان شهر سنندجمجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت1400
4دریافت فایل PDF مقاله"ما ازدواج کرده ایم، اما زیر یک سقف زندگی نمی کنیم": تجارب زیسته افراد متاهل در دوران عقدبستگیفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی1400
5دریافت فایل PDF مقالهتجارب آسیب شناختی و رضامندی دلبستگی محور در رابطه جنسی: یک پژوهش کیفی مبتنی بر دیدگاه همسران ایرانیفصلنامه خانواده پژوهی1400
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر منابع مختلف سلنیوم و ریزپوشانی کردن سلنیوم بر فراسنجه باروری و جوجه درآوری در مرغ های مادر گوشتی نژاد آربوراکرزفصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی1400
7دریافت فایل PDF مقالهطراحی شهری با رویکرد شهر سالم ، نمونه موردی : محله امامیه مشهدفصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی1400
8دریافت فایل PDF مقاله"تمایز پرخاشگری کنشی و واکنشی در نوجوانان براساس سبک فرزندپروری ادراک شده"فصلنامه خانواده پژوهی1399
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آموزش توانمندی های منش بر تبحرمداری نوجوانان: نقش شادیپژوهشنامه روانشناسی مثبت1399
10دریافت فایل PDF مقالهشبکه معنایی طرد و بریدگی: تدوین واژگان فارسی و بررسی ارتباط آنها با طرح واره های ناسازگار اولیه حوزه طرد و بریدگیفصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی1399
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مهارت های فرزندپروری در مادران مبتلا به درد مزمن و فاقد درد مزمنفصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی1399
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگیهای روانسنجی سیاهه ارزشها در عمل از مقیاس توانمندیهای نوجوانانفصلنامه روان شناسی کاربردی1399
13دریافت فایل PDF مقالههویت و مهاجرت در رمان دال (محمود گلابدرهای) و عصفور من الشرق (توفیق الحکیم)کاوش نامه ادبیات تطبیقی1399
14دریافت فایل PDF مقالهبینامتنی ذاتی اشعار عربی و فارسی سعدی (مضامین مشترک اشعار فارسی و عربی سعدی)فصلنامه متن پژوهی ادبی1399
15دریافت فایل PDF مقالهتدوین مدل تبحر مداری مبتنی بر توانمندی های منش در نوجوانانپژوهشنامه روانشناسی مثبت1398
16دریافت فایل PDF مقالهالمثاقفه فی خمریات ابی نواس؛ دراسه فی ضوء الادب المقارن (صوره النار والنور نموذجا)مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها1397
17دریافت فایل PDF مقالهاثر بازگشت پذیری انتخاب بر تغییر نگرش در ناهماهنگی شناختی: پارادایم انتخاب آزادفصلنامه روان شناسی کاربردی1397
18دریافت فایل PDF مقالهتجلی فرهنگ و ادب جاهلی در شعر عبدالوهاب البیاتیفصلنامه ادب عربی1397
19دریافت فایل PDF مقالهکیفیت زندگی زنان سرپرست خانواده: نقش تاب آوری و کارکرد خانواده مبتنی بر مدل مک مسترفصلنامه خانواده پژوهی1396
20دریافت فایل PDF مقالهCritical Success factors for implementing PACS Technology in Iran's Hospitalsمجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات1396
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی انتقادی کتاب الادب المقارن (دراسات نظریه وتطبیقیه) اثر خلیل پروینیکاوش نامه ادبیات تطبیقی1395
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی مبانی رئالیسم در رمان «النهایات» اثر عبدالرحمان منیف و «آوسنه بابا سبحان» اثر محمود دولت آبادیمجله ادبیات پارسی معاصر1395
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی شخصیت و شیوه های شخصیت پردازی در رمان "عائد الی حیفا" اثر غسان کنفانیمجله لسان مبین1395
24دریافت فایل PDF مقالههمدلی و نحوه تنظیم هیجان شناختی در انواع خودشیفتگیدوماهنامه پایش1394
25دریافت فایل PDF مقالههمدلی و نحوه تنظیم هیجان شناختی در انواع خودشیفتگیدوماهنامه پایش1394
26دریافت فایل PDF مقالهاغانی شیراز؛ دراسه ونقدالدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما)1394
27دریافت فایل PDF مقالهرابطه احساس خصومت والدین با مشکلات درونی دانش آموزان با نقش میانجی مثلث سازیفصلنامه خانواده پژوهی1394
28دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای تحقق الزامات اساسی کیفیت دوره کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی بر اساس ماتریس خانه کیفیتفصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی1393
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطح پردازش (عمقی و سطحی) بر میزان یادآوری، بازشناسی و حافظه کاذب در دانشجویان با رشته های تحصیلی مختلففصلنامه تازه های علوم شناختی1393
30دریافت فایل PDF مقالهکاربست پذیری نظریه و درمان روان پویشی در ایرانفصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی1393
31دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان «اجرای راهبردهای تدریس» و «کیفیت کتاب آموزشی» در تدریس صرف و نحو عربی برای دانشجویان کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیدوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی1393
32دریافت فایل PDF مقالهرابطه تعاملی ابعاد فرزندپروری ادراک شده و خودکارآمدی با بهزیستی روان شناختی در نوجوانانفصلنامه خانواده پژوهی1393
33دریافت فایل PDF مقالهدانشجویان ایرانی و آمریکایی « خود » پویششناسی روانیفصلنامه روان شناسی کاربردی1392
34دریافت فایل PDF مقالهارتباط اضطراب، خودکارآمدی و کمال‎گرایی با اهمال‎کاری در تدوین پایان‎نامهفصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی1392
35دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی بازی‎درمانی دلبستگی محور بر حساسیت مادرانه و بازنمایی‎های منفی کودک از خود و مادرفصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی1392
36دریافت فایل PDF مقالهتفاوت ملاکهای انتخاب همسر بین دو جنسفصلنامه خانواده پژوهی1392
37دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کمال گرایی سالم و ناسالم و تیپ شخصیتی A در سبک های فرزندپروری ادراک شده دانشجویانفصلنامه خانواده پژوهی1392
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های روان سنجی آزمون تداعی ضمنی عزت نفسفصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی1391
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر انواع هیجان های منفی بر قضاوتهای اخلاقی در بین دانشجویانفصلنامه تازه های علوم شناختی1391
40دریافت فایل PDF مقالهناهماهنگی شناختی: تاثیرتمرکز برخود بر تعدیل کنندگی عزت نفس در تغییر نگرشفصلنامه روان شناسی کاربردی1391
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحولی کیفیت روابط نوجوانان با دوستانفصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی1391
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی در دبیران مقطع متوسطه شهر جیرفتفصلنامه جامعه شناسی کاربردی1391
43دریافت فایل PDF مقالهناهماهنگی شناختی و تغییر نگرش: نقش معیارهای مختلف در تعامل با عزت نفسفصلنامه روان شناسی کاربردی1390
44دریافت فایل PDF مقالهویژگی های روان سنجی مقیاس امید اسنایدرفصلنامه روان شناسی کاربردی1390
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش میانجی ابعاد کمال گرایی در رابطه بین ابعاد فرزندپروری و اهمال کاری تحصیلیفصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1390
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه رفتارهای متفاوت ارتباطی- نظارتی والدین در وضعیت های مختلف تحصیلی و اجتماعی فرزندان دانشجوفصلنامه خانواده پژوهی1390
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط سبک فرزندپروری ادراک شده، راه های دانستن و مباحثه طلبی دانشجویانفصلنامه خانواده پژوهی1390
48دریافت فایل PDF مقالهالقای خلق با استفاده از چهره های هیجانی زیرآستانه ایفصلنامه روان شناسی کاربردی1389
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس جهت گیری در رابطه جنسیفصلنامه خانواده پژوهی1389
50دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گروه درمانی با تلفیق دو تکنیک صندلی داغ و مرور زندگی نامه بر کاهش خشم نوجوانان پسر مبتلا به اختلال سلوکفصلنامه روانشناسی بالینی1389
51دریافت فایل PDF مقالهتغییر بازخورد: مقایسه نظریه های انسجام خود و تایید خودفصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی1388
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شیوه فرزندپروری ادراک شده و جنس بر خود ناتوان سازیفصلنامه خانواده پژوهی1388
53دریافت فایل PDF مقالهتعیین نشانه های ترسیم خود در نقاشی سه گروه از کودکان دارای مشکلات درونی سازی شده، برونی سازی شده و بهنجارفصلنامه روانشناسی بالینی1388
54دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ادراک و آرمان ساختار خانواده در والدین و فرزندان جوان آن هافصلنامه خانواده پژوهی1387
55دریافت فایل PDF مقالهرابطه انگیزش پیشرفت و خود پنداشت با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه هشتم در درس علوم براساس تحلیل نتایج «تیمز آر»فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی1385
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی تحولی رابطه پایگاه های هویت با میزان دلبستگی ایمنپسران نوجوان (۱۴، ۱۶ و ۱۸ ساله) به والدین و همسالانفصلنامه خانواده پژوهی1385
57دریافت فایل PDF مقالهمیزان مذهبی بودن والدین، منابع متفاوت شناخت دینی و تصور از خدافصلنامه خانواده پژوهی1385
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه عوامل خانوادگی در وضعیت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه استان قمفصلنامه خانواده پژوهی1385
59دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نوبت کاری بر رضامندی زناشویی پرستارانفصلنامه خانواده پژوهی1385
60دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مهارت های واج شناختی در دو زیر گروه ادراکی و زبانی اختلال خواندنفصلنامه تازه های علوم شناختی1384
61دریافت فایل PDF مقالهارتباط تفکرات غیرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشوییفصلنامه خانواده پژوهی1384
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی سلسله مراتب نظام ارزشی نوجوانان دانش آموز در شیوه های فرزندپروری مختلففصلنامه خانواده پژوهی1384
63دریافت فایل PDF مقالهرابطه باورهای ارتباطی با احساسات مثبت نسبت به همسرفصلنامه خانواده پژوهی1384
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رفتار والدین بر ریتم های زیستی فرزندانفصلنامه خانواده پژوهی1384
create: 12 May 2021 - view 253

Mahmood Heydari annual papers published chart

Contact informations


Share

Support