آقای Mohammad Waysian

Mohammad Waysian

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (265209)

23
15
2

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب ‏‫آمایش سرزمینی اقوام در مرزهای ایران (دانشگاه علوم انتظامی امین) - 1397 - Persian
  • کتاب مسائل فرهنگی - اجتماعی اقوام در مرزهای ایران (دانشگاه علوم انتظامی امین) - 1396 - Persian