آقای دکتر Habibollah Nakhaei

Dr. Habibollah Nakhaei

استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (265266)

126
45
4
3
7
4
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران
 • عضو پیوسته انجمن حسابداری مدیریت ایران

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب مبانی حسابداری مدیریت (دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند) - 1401 - Persian
 • کتاب حسابرسی کیفیت پیشرفته (ترمه) - 1400 - Persian
 • کتاب اجرای عملی استانداردهای گزارشگری بین المللی: درس های آموخته شده (ترمه) - 1397 - Persian
 • کتاب حسابداری صنعتی 2 (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند) - 1385 - Persian

Teaching Experience

 • استادیار Islamic Azad University of Birjand(1393-1402)
 • مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس (1376-1388)
 • مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند (1372-1391)

Education

 • دکتری تخصصی حسابداری دانشگاه تکنولوژی مالزی 1389-1393
 • کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز 1372-1374
 • کارشناسی حسابداری Ferdowsi University of Mashhad1367-1371

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند (1372-تاکنون)
 • سابقه تدریس در عضو هیات علمی نیمه وقت گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس (1375-1387)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند (1374-1378)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند (1384-1388)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند (1373-1384)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند (1388-1389)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند (1395-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند (1401)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند (1396)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی (1395)
 • فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارش حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (1374)