خانم دکتر maryam Ghasemi sichani

Dr. maryam Ghasemi sichani

عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (266296)

71
28

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers