ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Ebrahim Nohani

Doctor Ebrahim Nohani

عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

محور تخصصی:مهندسی عمران (عمومی)

Researcher ID: (266428)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

Ebrahim Nohani Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتعیین دبی موثر و مقایسه با دبی لب پر و دبی متوسط سیل سالانه رودخانه مارونهشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1388
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی زاویه قرار گیری صفحات ضد گرداب بر ضریب دبی سرریز لاله اینهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تعداد و ضخامت تیغه های گرداب شکن بر روی ضریب تخلیه سرریز نیلوفریهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
4دریافت فایل PDF مقالهتعیین دبی موثر و مقایسه با دبی لب پر و دبی متوسط سیل سالانه رودخانه مارونهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
5دریافت فایل PDF مقالهاهمیت و نقش سدهای زیرزمینی در مدیریت منابع آب کشورهمایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی1388
6دریافت فایل PDF مقالهتحلیل رسوب رودخانه با مدل عددی HEC-RAS.4 مطالعه موردی رودخانه بشاریاسوجهمایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی1391
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیر معادن شن و ماسه برمرفولوژی رودخانه مطالعه موردی رودخانه بشار یاسوجهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت رسوب بستر رودخانه با مدل عددی HEC-RAS.4، مطالعه موردی رودخانه بشار یاسوجهمایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)1391
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی پایداری سنگچین در کنترل آبشستگی پایه پل استوانه ای در قوس رودخانه هایازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1391
10دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی دبی ماهانه و سالانه رودخانه جراحی با استفاده ازم دل استوکستیکنهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه1391
11دریافت فایل PDF مقالهتحلیل حرارتی_استاتیکی سد کازرون 3همایش ملی عمران و توسعه پایدار1391
12دریافت فایل PDF مقالههمایش ملی عمران و توسعه پایدار موسسه اموزش عالی خاوران تحلیل حرارتی_استاتیکی سد کارون 3همایش ملی عمران و توسعه پایدار1391
13دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) در پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی مطالعه موردی : بخش سبیلی دزفولاولین همایش ملی بحران آب1392
14دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه پارامترهای هیدرولیکی سرعت و عمق جریان بر روی سرریز اوجی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D مطالعه موردی، سرریز سد جرههمایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین1392
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر تعداد پله ها بر استهلاک انرژی سرریزهای پلکانی در جریان غیرریزشیششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک1392
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه دو روش طوق و طوق همراه با شکاف در کاهش پدیده آبشستگی پایه استوانه ای پلششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک1392
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیرهیدرولیک رسوب در رودخانه های طبیعی بامقاطع مرکب وغیریکنواختکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
18دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اجتماعی کانال درجا و کانالت پیش ساخته در شبکه های آبیاری و زهکشی خوزستان، مطالعه موردی دشت آزادگانهمایش ملی آب، انسان و زمین 1393
19دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش ترک مجزا و ترک پخشی در تحلیل دینامیکی سد های بتنی وزنیپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور1393
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیرسرعت آب وآشفتگی بررفتارماهی درراه ماهی روزنه و سرریزاولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران1393
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی رفتارهیدرولیکی وسرعت جریان درراه ماهی سدانحرافی کرخه با نرم افزارفلوئنتاولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران1393
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی الگوی جریان در بالادست و پایین دست آبگیرها ی جانبی با استفاده از نرم افزارFlow3dمطالعه موردی آبگیر عقیلی سد تنظیمی انحرافی گتونداولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران1393
23دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر داکت و رمپ در دیواره سرریز بر هوادهی جریان به وسیله رمپ هواده کف با مدل سازی سه بعدیاولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران1393
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر احداث رمپ هواده در دیواره سرریز بر فاکتورهای موثر بر کاویتاسیون با مدل سازی سه بعدی جریاناولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران1393
25دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی ضرایب رابطه فرشهایمر برای استفاده در محیط متخلخلاولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
26دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی ضرایب رابطه فورشهایمر با استفاده ازPSO در محیط متخلخل درشت دانهاولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
27دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین ضرایب رابطه فورشهایمر با استفاده از GA در محیط متخلخل سنگریزه ای در شرایط Steadyاولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی جهت فرمول بندی ضرایب a و b رابطه فرشهایمردرمحیط متخلخل دانه درشت درجریان غیرخطی ماندگاراولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاویتاسیون درسرریزسدآزاد به وسیله مدلسازی سه بعدیهمایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران1393
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رمپ هواده برفاکتورهای موثربرکاویتاسیون بامدلسازی درنرم افزار flow-3Dهمایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران1393
31دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سرریز با رمپ کف و داکت در دیواره با سرریز با رمپ کف و رمپ در دیواره بر فاکتورهای مؤثر بر حفره زاییاولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر داکت در دیواره سرریز بر هوادهی جریان به وسیله رمپ هواده کف با مدل سازی سه بعدی جریاناولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تأثیرطول گرداب شکن بر ضریب تخلیه سرریز نیلوفریاولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
34دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تیغه های ضد گرداب مستطیلی و باله ای بر ضریب تخلیه سرریز نیلوفریاولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
35دریافت فایل PDF مقالهتأثیر طول تیغه های ضد گرداب بر تشکیل جریان های گردابی در سرریز ها ی نیلوفریاولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی راندمان تخلیه سرریز نیلوفری تحت تأثیر تیغه های گرداب شکن مثلثی و لبه تیز با بدنه مستطیلیاولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1393
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی رفتار هیدرولیکی و سرعت جریان در راه ماهی سدانحرافی کرخه با نرم افزار فلوئنتچهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری1393
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیر سرعت آب و آشفتگی بر رفتار ماهی در راه ماهی روزنه وسرریزچهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری1393
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی جابجایی بدنه سدکارون 3 بروش تحلیل عددی اجزا محدودکنفرانس بین المللی علوم و مهندسی1394
40دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی کیفی آب زیرزمینی منطقه سبیلی دز به کمک تکنیک های GISدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان عملکرد مصرف آب مجازی در کشور و ارائه راهکار جهت افزایش بهره وریدومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
42دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدیریت منابع آبی کشور با رویکرد استفاده از آب مجازی با دیگرکشورهادومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1394
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تغییرات ابعاد هندسی و نوع جریان در حوضچه های ترسیب بر دبی خروجی رسوبدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
44دریافت فایل PDF مقالهتعیین دبی سرریز سد مخزنی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مطالعه موردی سد ماروندومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
45دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از شبکههای عصبی پایهای شعاعی (RBF) در تعیین دبی سرریز سد مخزنیدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
46دریافت فایل PDF مقالهبرآورد دبی سرریز سد مخزنی مارون با استفاده از شبکه های آینده نگردومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی تاثیر صفحات ضدگرداب بر الگوی جریان ورودی در سرریزهای نیلوفریدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
48دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی عددی الگوی جریان آبگیرهای جانبی مطالعهی موردی : آبگیر شرقی سدانحرافی شهیدآل اسحقدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی میزان تراکم توسط غلطک سه وجهی در سد های خاکیدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر اندر کنش خاک و مومنتم ضربه ناشی از غلتک ضربهای سه وجهی بر عمق بهبود یافته شدهدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
51دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عددی تأثیر درصد رطوبت خاک بر عملکرد غلتک های ضربه ای و ارتعاشیدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع تنش موثر در تراکم سدهای خاکی ناشی از غلتک ضربهای سه وجهی و مقایسه با داده های میدانی غلتک چهار وجهیدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
53دریافت فایل PDF مقالهتعیین دبی سرریز سد مخزنی با استفاده از مدل Jordan Elman Networkدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
54دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بکارگیری خاکستر چوب درخت کنار به عنوان درصدی جایگزین سیمان بر پارامترمقاومتی بتندومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
55دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از خاکستر چوب به عنوان یک ماده اولیه موثر برای تولید بلوک های بتنیدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری1395
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بکارگیری خاکستر چوب درخت بلوط به عنوان درصدیجایگزین سیمان بر پارامتر مقاومت بتنکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی1395
57دریافت فایل PDF مقالهپیشنهاد تغییر با نگرش مهندسی ارزش در پروژه آبیاری و زهکشی یاسمین و فردوسهمایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب1391
58دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی شبکه آبیاری و زهکشی به کمک تکنیک های سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی منطقه سبیلی شبکه دز)همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب1391
59دریافت فایل PDF مقالهبررسی و ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی منطقه سبیلی دزفول با استفاده از GISهمایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب1391
60دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر عدم عملکرد مناسب سازه راه ماهی و ارائه راهکاری بهبودهمایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب1391
61دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پارامترها و شرایط مرزی خاک بر تنش های بدنه سدهای بتنی وزنی (مطالعه موردی؛ سد رود بار لرستان)همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب1391
62دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی تاثیر شکاف پایه بر میزان آبشستگی اطراف پایه پل استوانه ای در موقعیت 60 در جه قوس رودخانههمایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب1391
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرپارامترهای برشی خاک برپایداری سدهای خاکی درحالت استاتیکی و شبه استاتیکیپانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران1395
64دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی عملکرد دریچه های سرریزسد با استفاده از منطق فازیسومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران1395
65دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بهنگام سیلاب درمخازن سد با استفاده از بهینه سازی دریچه های سرریزسومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری1395
66دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی عملکرد دریچه های سرریزسد با استفاده از سیاست پنج مرحله ایسومین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری1395
67دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی وکنترل دریچه های سرریزسد به منظورتنظیم سیلابهمایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری1395
68دریافت فایل PDF مقالهتنظیم سیلاب با استفاده از بهینه سازی دریچه های سرریزسدچهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری1395
69دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پره های هادی در سرریزهای کنگره ای بر طول پرش هیدرولیکیسومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری1396
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرات ضربه قوچ در سیستم های انتقال آب نمونه مورد مطالعه ( شهر رویدر، بندرعباس)همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
71دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شکل بستر بر ضریب زبری رودخانههمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پره های هادی جریان بر ضریب دبی سرریز چند وجهی زیگزاگی ذوزنقه ایهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
73دریافت فایل PDF مقالهتاثیر احداث سد مارون بر کیفیت آب رودخانه جراحیهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
74دریافت فایل PDF مقالهتاثیر احداث سد مارون بر دبی رودخانه جراحیهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
75دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شکل و اندازه ذرات بستر بر ضریب زبری رودخانههمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
76دریافت فایل PDF مقالهقطعه بندی و تعیین مصالح پوسته سد خاکی کرخههمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
77دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی هیدرولیکی جریان درون حوضچه آرامش با مقطع همگرا در شرایط هیدرولیکی مختلفهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
78دریافت فایل PDF مقالهطراحی خطوط انتقال آب با رویکرد بهینه سازی در مقابله با پدیده ضربه قوچهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
79دریافت فایل PDF مقالهتاثیر احداث سد مارون بر کشاورزی و اقتصاد حوضه جنوبی رودخانه جراحیهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
80دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شکاف پایه در مقایسه با ترازگیری لایه سنگ چین بر نرخ تغییرات عدد پایداری در پایه پل های استوانه ایهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
81دریافت فایل PDF مقالهتاثیر شکل بستر بر پارامترهای جریان و تنش برشی در بستر رودخانههمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
82دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز زیگراگی ذوزنقه ای در سه ارتفاع مختلف و در حضور پره های هادی جریانهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
83دریافت فایل PDF مقالهمقایسه هیدرولیک جریان درون حوضچه آرامش همگرا با تغییر زاویه همگراییهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای هندسی و هیدرولیکی موثر بر عملکرد سرریزهای زیگزاگیهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر طوقه های مربعی در مقایسه با طوقه های دایره ای بر عمق آب شکستگی پیرامون پایه پل استوانه ای در قوس 180 درجه رودخانههمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی شکست هیدرولیکی و پدیده قوس زدگی در هسته سد دویرج با استفاده از نرم افزار SIGMA/Wهمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
87دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی جریان گذرا ناشی از توقف ناگهانی پمپ در سیستم انتقال پمپاژ با استفاده از روش خطوط مشخصههمایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1395
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی کنترل آب شستگی در گروه پایه های پل استوانه ای شکلکنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران1397
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نیروی فشار و تغییرات چگالی رسوبات وارد بر پایه پل های استوانه ای با بستر متحرک با استفاده از نرم افزار فلوتریدیدومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1397
90دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر لزوجت دینامیکی (ویسکوزیته) و آشفتگی انرژی جریان و تغییرات رسوب وارد بر پایه پل های استوانه ای با بستر متحرک با استفاده از نرم افزار فلوتریدیدومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1397
91دریافت فایل PDF مقالهسد زیرزمینی گامی موثر و روشی نوین بر کنترل کمی و کیفی ذخایر آبخواندومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1397
92دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدل عددی تاثیر افزایش ارتفاع شکاف پایه بر کاهش بیشینه سرعت برشی حول پایه پل در گروه پایه پل های استوانه ای با استفاده از نرم افزار فلوتریدیدومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1397
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی تاثیر ابعاد شکاف پایه پل بر تنش برشی ماکزیمم اطراف پایه پل های استوانه ای محافظ شده با سنگ چین در گروه پایه پلدومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1397
94دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عددی تاثیر آرایش گروه پایه های پل بر الگوی آبشستگیدومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1397
95دریافت فایل PDF مقالهبرآورد بار رسوب گذاری معلق در بند انحرافی مولاب با مقایسه عملکرد روابط بگنولد و لین کالینسک و ارائه راهکارهای اجراییدومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1397
96دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی اثر تغییر ارتفاع بلوک های مستطیلی قائم بر طول پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامشدومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1397
97دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر توام صفحات مستغرق وتغییر عرض شکاف پایه به قطر پایهدومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1397
98دریافت فایل PDF مقالهمطالعه آبشستگی در اثر تنگ شدگی موضعی آبراهه در مجاورت تکیه گاه پلدومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1397
99دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی و کیفی شبکه آبرسانی روستایی با نرم افزار water Gems (مطالعه موردی مجتمع روستایی چشمه شیرین بدره)دومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1397
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی اثر تغییر فاصله بلوک های مستطیلی قائم بر طول پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامشدومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1397
101دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی آبشستگی درگروه پایه های پل با اثرات توام تعداد صفحات مستغرق و افزایش دبیدومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1397
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تغییر طول تیغه در کنترل آبشستگی در تکیه گاه نیم دایره در قوس رودخانه با استفاده از مدل آزمایشگاهیدومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی1397

Ebrahim Nohani Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقاله EVALUATION OF THE QUALITY OF WATER TREATMENT PLANT SEWAGE FOR REUSE IN AGRICULTURE IN ILAMمجله تحقیقات کاربردی1394
2دریافت فایل PDF مقاله DEVELOPMENT OF THE MULTIVARIATE MODEL TO DETERMINE IRRIGATION SCHEDULINGمجله تحقیقات کاربردی1394
3دریافت فایل PDF مقاله EVALUATION AND COMPARISON OF COLLAR AND COLLAR WITH SLOT METHODS IN REDUCING LOCAL SCOUR OF CYLINDRICAL BRIDGE PIERSمجله تحقیقات کاربردی1394
4دریافت فایل PDF مقاله EXAMINING THE EFFECT OF THE INTERACTION OF SOIL AND MOMENTUM RESULTED FROM THE TRIHEDRAL IMPACT ROLLER IN THE IMPROVED DEPTHمجله تحقیقات کاربردی1394
5دریافت فایل PDF مقالهNumerical Modeling of Flow Field in Morning Glory Spillways and Determining Rating Curve at Different Flow Ratesژورنال مهندسی عمران1395
6دریافت فایل PDF مقالهTHE IMPACT OF USING WOOD ASH AS AN EFFECTIVE PRIMARY MATERIAL FOR PRODUCING CONCRETE BLOCKSمجله تحقیقات کاربردی1395
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ارتفاع و زاویه ی قرارگیری پره های هادی جریان بر ضریب دبی سرریز چند وجهی زیگزاگی ذوزنقه ایدوفصلنامه مهندسی آب1396
8دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین دبی سریز سد ماروندوفصلنامه مهندسی آب1397
9دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی شبکه آبیاری و زهکشی به کمک تکنیکهای سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی منطقه سبیلی شبکه دز)دوفصلنامه مهندسی آب1397
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر تغییرات زبری و ارتفاع سرریز لبه پهن بر ضریب دبی جریاندوفصلنامه مهندسی آب1397
11دریافت فایل PDF مقالهساماندهی و تثبیت سواحل رودخانه با استفاده از مدل ریاضی (مطالعه موردی؛ رودخانه زهره)فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1397
12دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی عددی تاثیر رمپ هواده در کف و داکت در دیواره سرریز بر شاخص خلاءزایى سرریزها با استفاده از مدل Flow 3Dفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1397
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تاثیر پره های مستغرق درکاهش آبشستگی اطراف تکیه گاه پلمهندسی آبیاری و آب ایران1396
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تغییر طول تیغه در کنترل آبشستگی در تکیه گاه نیم دایره در قوس رودخانه با استفاده از مدل آزمایشگاهیدوفصلنامه مهندسی آب1397
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تغییرات ابعاد هندسی و نوع جریان در حوضچه های ترسیب بر دبی خروجی رسوبدوفصلنامه مهندسی آب1397
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر لزوجت دینامیکی(ویسکوزیته) و آشفتگی انرژی جریان و تغییرات رسوب وارد بر پایه پل های استوانه ای با بستر متحرک با استفاده از نرم افزار فلوتریدیدوفصلنامه مهندسی آب1397
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی آبشستگی درگروه پایه های پل با اثرات توام تعداد صفحات مستغرق و افزایش دبیدوفصلنامه مهندسی آب1398
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی رفتار هیدرولیکی و سرعت جریان در راه ماهی سد انحرافی کرخه با نرم افزار فلوئنتدوفصلنامه مهندسی آب1398
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی تاثیر افزایش ارتفاع شکاف پایه برکاهش بیشینه سرعت برشی حول پایه پل در گروه پایه پل های استوانه ایدوفصلنامه مهندسی آب1398
20دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عددی تاثیر آرایش گروه پایه های پل بر الگوی آبشستگیدوفصلنامه مهندسی آب1398
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی تأثیر توأم صفحات مستغرق و سنگ چین بر میزان کاهش آبشستگی گروه پایه‌های پل استوانه ایدوفصلنامه مهندسی آب1399
22دریافت فایل PDF مقالهتعیین قطر سنگچین پایدار اطراف پایه پل استوانه ای در قوس رودخانه هافصلنامه علوم آب و خاک1393
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی و عددی جریان در محیط های متخلخل دانه درشتنشریه آبیاری و زهکشی ایران1396
24دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی دشت الشتر توسط مدل تابع شواهد قطعینشریه آبیاری و زهکشی ایران1396
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش نسبت فراوانی در پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی دشت الشتر، استان لرستاننشریه آبیاری و زهکشی ایران1397

Ebrahim Nohani Books

Rowنوع تالیفTitlePublisherYearLanguage
1کتابکسب مهارت برای انجام تحقیقات آینده (راهنمای موفقیت در کسب مدارک کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول1396Persian
2کتاببررسی آزمایشگاهی آستانه زمان آبشستگی پایه پل در اشکال هندسی متفاوت پایه پلسنجش و دانش1400Persian
3کتابآموزش شبیه سازی با استفاده از نرم افزار FLOW-3Dدزفول1397Persian
create: 18 May 2021 - view 102

Ebrahim Nohani annual papers published chart

Contact informations

Email: nohani_e@yahoo.com
Country: ایران

Share

Favorites

  • سازه های هیدرولیکی
  • کاربرد نانو مواد در مهندسی عمران
  • فرسایش و رسوب گذاری
  • مهندسی رودخانه
  • مدل های آزمایشگاهی و مدل های فیزیکی
  • مدل های عددی و مدل های ریاضی

Top Keywords

Support