بی بی منیره قاضی | سیویلیکا

دکتر بی بی منیره قاضی

دکتری تخصصی روانشناسی

معرفی

استان
گلستان
شهر
گنبد کاووس

سمتهای علمی و اجرایی بی بی منیره قاضی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • موسسه آموزش عالی شمس گنبد (عضو هیات علمی)

مقالات بی بی منیره قاضی در کنفرانس های داخلی

نقش برنامه ریزی درسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
سال 1399
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی
رابطه بین سبک های یادگیری با خلاقیت دانشجویان موسسه غیرانتفاعی شمس گنبدکاووس
سال 1400
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
بررسی رابطه اعتماد به نفس با موفقیت تحصیلی دانش آموزان
سال 1400
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
بررسی رابطه ی بازی های مشارکتی و انفرادی با رشد اجتماعی دانش آموزان پایه ی اول دبستان
سال 1400
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
تاثیر مشاور تحصیلی بر بهزیستی ذهنی و خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان
سال 1400
ارائه شده در پنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش
مسائل اقتصادی و تربیتی در خانواده وتاثیر کودکان بر آن
سال 1400
ارائه شده در پنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش
نقش معلمان در توسعه هوش هیجانی دانش آموزان ابتدایی
سال 1400
ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره
تاثیر تشویق و تنبیه بر یادگیری دانش آموزان
سال 1400
ارائه شده در همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
بررسی آسیب شناسی روحی – روانی دانش آموزان پسر ورودی به مقطع متوسطه اول شهرشاهرود
سال 1400
ارائه شده در همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
مقایسه وضع موجود و مطلوب امنیت و ایمنی در فضاهای ورزشی معلم و دبیر تربیت بدنی مدارس استان گلستان
سال 1400
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی
سال 1400
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
بررسی رابطه تاب آوری و انعطافپذیری با سلامت روان در مادران دارای فرزند پایه ششم دبستان شهرستان آزادشهر در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در بحران کرونا
سال 1400
ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی با خودکارآمدی معلمان دوره ابتدایی شهرستان آزادشهر
سال 1401
ارائه شده در هفتمین کنگره بین المللی علوم روانشناختی و آموزشی
رابطه کارورزی با شایستگی نومعلمان دانشگاه فرهنگیان امام خمینی(ره)شهرستان گرگان
سال 1400
ارائه شده در اولین همایش ملی کارورزی و دانش آفرینی در دانشگاه فرهنگیان
بررسی رابطه بین سطح سواد والدین با میزان مشارکت در امور تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتداییشهرستان کلاله در دوران کرونا
سال 1402
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی والدین با میزان مشارکت در امور تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان کلاله در دوران کرونا
سال 1402
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
بررسی اثر بخشی استفاده از روش قصه گویی بر افزایش بعد همکاری هوش اجتماعی دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی در سال ۱۴۰۰_۱۴۰۱
سال 1402
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
بررسی اثر بخشی استفاده از روش قصه گویی بر افزایش بعد جرئت ورزی هوش اجتماعی دانش آموزان دختر پایه اول ابتدایی در سال ۱۴۰۰_۱۴۰۱
سال 1402
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
مقایسه ی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان با مادران شاغل و خانه دار پایه ی ششم ابتدایی شهرستان گنبد کاووس در دوران کرونا
سال 1402
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
مقایسه ی میزان مشارکت مادران شاغل و خانه دار در امور تحصیلی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان گنبد کاووس در دوران کرونا
سال 1402
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
بررسی رابطه طرحوارههای ناسازگار اولیه و افسردگی دانش آموزان شهرستان آزادشهر
سال 1402
ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در روانشناسی، حقوق و مدیریت فرهنگی
بررسی رابطه کمالگرایی و افسردگی دانش آموزان شهرستان آزادشهر
سال 1402
ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در روانشناسی، حقوق و مدیریت فرهنگی
بررسی رابطه سبک های فرزندپروری با مشکلات رفتاری دانش آموزان دختر سوم ابتدایی شهر کلاله
سال 1402
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و آموزشی