ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

خانم دکتر leila heidaryani

Dr. leila heidaryani

دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی دانشگاه لرستان

محور تخصصی:روانشناسی تربیتی

Researcher ID: (266712)

خلاصه رزومه علمی
فارغ التحصیل دانشگاه
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

leila heidaryani ISI Papers

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Siamak Khodarahimi1, Ezatolah Ghadampour2*, Leila Heidaryani2, Amir Karami2. THE EFFICACY OF QUALITY OF LIFE-THERAPY ON COGNITIVE FLEXIBILITY AND FAMILY COHESIVENESS IN OUTPATIENTS. Journal of Evidence-Based Psychotherapies, Vol. 20, No. 2, 129-141. WITH OPIOID USE DISORDERدریافت فایل PDF مقاله
2Leila Heidaryani1, Mohsen Keramatimoghadam2, Majid Keramatimoghadam3. PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF CORONAVIRUS: SUGGESTED SOLUTIONS FOR ATHLETES. PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF CORONAVIRUS: SUGGESTED SOLUTIONS FOR ATHLETES... Sport SPA Vol. 18 Issue 1: 5-10دریافت فایل PDF مقاله

leila heidaryani Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1رادمهر، پروانه و یوسف وند، لیلا. رابطه بهزیستی معنوی و شادکامی با آلکسی تیمیا در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران.1396
2رادمهر، پروانه و یوسف وند، لیلا. کمال گرایی و فرسودگی تحصیلی به عنوان پیش بین های اضطراب امتحان دانشجویان. سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران.1396
3رادمهر، پروانه و یوسف وند، لیلا. ترس از مرگ در دوران سالمندی: نقش انزوای اجتماعی. سومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران.1396

leila heidaryani Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان کفایت اجتماعی، خودکارآمدی و بهزیستی روانی در دانش آموزان نابینا، ناشنوا و عادی.فصلنامه مددکاری اجتماعی1395
2دریافت فایل PDF مقاله بررسی رابطۀ معنای زندگی و عزت‌نفس با کیفیت زندگی سالمندان ساکن منزل و مقیم سرای سالمندان مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا1397
3دریافت فایل PDF مقالهکارآیی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ابعاد تحمل آشفتگی بیماران مبتلا به صرع با پیگیری سه ماههمطالعات روان شناختی1399
4دریافت فایل PDF مقالهقدم پور، عزت اله؛ یوسف وند، لیلا و رادمهر، پروانه. اثربخشی برنامه آموزشی غنی سازی روابط بر ادراک رفتارهای از خودگذشتگی خود و شوهر و تاب آوری ابهام در زنان دانشجو. مجله مشاوره و رواندرمانی خانواده، 7 و 2 (24)، 106-125.1396
5دریافت فایل PDF مقالهقدم پور، عزت اله؛ رادمهر، پروانه و یوسف وند، لیلا. تأثیر درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن در کاهش میزان اضطراب مرگ زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 19 06)، 47- 38.1396
6دریافت فایل PDF مقالهنیک پی، ایرج؛ فرحبخش، سعید و یوسف وند، لیلا. تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی(شناختی و فراشناختی) بر سبکهای اسنادی و ابعاد آن )منبع علیت، ثبات علیت، کلی بودن علیت( در دانش آموزان). دوفصلنامه رهبردهای شناختی در یادگیری، 4 (7)، 108- 94.1395
7دریافت فایل PDF مقالهنیک پی، ایرج؛ فرحبخش، سعید و یوسف وند، لیلا. تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تفکر انتقادی دانش آموزان. مجله روانشناسی مدرسه، 6(3)، 134- 115.1396
8دریافت فایل PDF مقالهقدم پور، عزت اله؛ یوسف وند، لیلا و رادمهر، پروانه. اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود حرمت خود در زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر. پژوهشنامه روانشناسی مثبت، 2(3)، 78- 67.1395
9دریافت فایل PDF مقالهویسکرمی، حسنعلی؛ برزگربفرویی، مهدی و یوسف وند، لیلا. رابطه جهتگیری مذهبی و اضطراب مرگ در سالمندان: نقش میانجی ادراک پیری و سلامت معنوی. مجله روانشناسی پیری، 3(4)، 291- 281. 1396
10دریافت فایل PDF مقالهنیک پی، ایرج؛ فرحبخش، سعید و یوسف وند، لیلا. تأثیر آموزش راهبردهاي یادگیري خودتنظیمی(شناختی و فراشناختی) بر جهتگیري هدف در دانشآموزان دختر پایۀ دوم دورة متوسطۀ دوم با پیگیري شصت روزه. رویکردهای نوین آموزشی، 11(2)، 86-71.1395
11دریافت فایل PDF مقالهغلامرضایی، سیمین؛ یووسف وند، لیلا و رادمهر، پروانه. بررسي نقش پيشبيني كننده باورهاي خودكارآمدي و فراشناخت برگرايش به تفكر انتقادي در دانشجويان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 9(1)، 45- 37. 1396
12دریافت فایل PDF مقالهویسکرمی، حسنعلی و یوسف وند، لیلا. بررسي نقش سرزندگي تحصيلي و شادكامي در پيشبيني خلاقيت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي لرستان. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 10(2)، 36- 28.1397
13دریافت فایل PDF مقالهقدم پور، عزت اله؛ یوسف وند، لیلا و رادمهر، پروانه. مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر امید تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر.دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 5(9)، 47- 34.1396
14دریافت فایل PDF مقالهقدم پور، عزت اله؛ رادمهر، پروانه و یوسف وند، لیلا. اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اجتناب شناختی - رفتاری و نشخوار ذهنی در مبتلایان به اختلال همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی. افق دانش، 23(2)، 148- 142.1396
15دریافت فایل PDF مقالهقدم پور، عزت اله؛ رادمهر، پروانه و یوسف وند، لیلا. کارآیی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد گروهی بر اضطراب سلامت زنان مبتلا به صرع با پیگیري سه ماهه. مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، 27(4)، 276- 269.1396
16دریافت فایل PDF مقالهقدم پور، عزت اله؛ رادمهر، پروانه و یوسف وند، لیلا. تأثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد برکفايت اجتماعي و اميد به زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس.ارمغان دانش، 21(11)، 1100- 1114.1395
17دریافت فایل PDF مقالهرادمهر، پروانه و یوسف وند، لیلا. بررسی میزان تأثیر درمانشناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش استرس ادراکشده و افزایش امید به زنده ماندن زنان مبتلابه بیماری عروق کرونر. 5(3)، 172- 164.1396
18دریافت فایل PDF مقالهقدم پور، عزت اله؛ یوسف وند، لیلا و رادمهر، پروانه. تأثير آموزش برنامه جرأتورزي بر ميزان تفكر انتقادي (خلاقيت، بالندگي، تعهد) در دانشآموزان دختر پايه دوم دوره متوسطه اول شهر خرم آباد. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 6(2)، 18- 1.1395
19دریافت فایل PDF مقالهمجید کرامتی مقدم 1*، محسن کرامتی مقدم 2، لیلا حیدریانی. مروری بر تاثیرات شبکههای اجتماعی بر تغییر سبک زندگی مردم.نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار. جلد 2، شماره 2، 31- 12.1400
20دریافت فایل PDF مقالهلیلا حیدریانی 1 ، مجید کرامتی مقدم* 2 ، محسن کرامتی مقدم 3. پیامدهای روانشناختی کرونا ویروس: ارائه راهکارهای پیشنهادی.یافته/دوره 23 ، بهار 1. 1400
21دریافت فایل PDF مقالهکرامتی مقدم، مجید؛ حیدریانی، لیلا و کرامتی مقدم، محسن. بررسی رابطه گرایش به ورزش و اضطراب سلامتی در شرایط کرونایی. یافته/دوره 23 ، بهار 1400.1400
22دریافت فایل PDF مقالهلیلا حیدریان 1 ، محسن کرامتی مقدم 2 ، مجید کرامتی مقدم. مروری بر تاثیرات منفی استفاده از آموزش مجازی در دانشآموزان: با تاکید بر هویت فرهنگی. فصلنامه علمی- تخصصی دانش انتظامی لرستان. 9(1)، 125- 111.1400

leila heidaryani Books

Rowنوع تالیفTitlePublisherYearLanguage
1کتابتفکر انتقادی مهارتی برای زندگیشاپورخواست1396Persian
2کتابروانشناسی شادیشاپورخواست1399Persian
3کتابزندگی در شبکه های اجتماعیچیدا کتاب1400Persian

leila heidaryani Education

RowFieldUniversityمقطعYear
1روانشناسی تربیتیدکتری تخصصی1396-1400

جوایز و افتخارات leila heidaryani

Rowعنوان جایزه، مقام، رتبهYear
1دانشجوی برگزیده بنیاد ملی نخبگان1396
2دانشجوی برگزیده بنیاد ملی نخبگان1397
3دانشجوی برگزیده بنیاد ملی نخبگان1398
4دانشجوی برگزیده بنیاد ملی نخبگان1399
5پژوهشگر برتر1397
6پژوهشگر برتر1398
create: 19 May 2021 - view 145

leila heidaryani annual papers published chart

Contact informations

Email: heidaryani.2019@gmail.com

Share

Favorites

  • روانشناسی و یادگیری
  • نظریه های آموزشی
  • روانشناسی مثبت نگر
  • روانشناسی سلامت تحصیلی

Top Keywords in leila heidaryani papers

Support