خانم دکتر sara mansourimoghadam

Dr. sara mansourimoghadam

دانشجوی دکتری تخصصی آلودگی های محیط زیست،کارشناس عالی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان

Researcher ID: (267589)

30
14
1

ISI Papers

 •  Sima Sabzalipour1*, Somayeh Mansouri Moghadam2, Mehdi Nourzadeh Haddad3 and Elahe Zallaghi.Evaluation of health effects of pollutant PM10 on air of Isfahan City, Iran.2016, 8 (20):6-13

Conference Papers

Books

 • کتاب ایمنی کاربردی در برق (نشر سیمرغ آسمان آذرگان) - 1402 - Persian
 • کتاب آنچه باید درباره بیماری ویروس کرونای جدید بدانید (گرگان.انتشارات نوروزی) - 1400 - Persian
 • کتاب آلودگی هوا با تاکید بر ریزگردها و اثرات زیست محیطی (انتشارات نوروزی) - 1400 - Persian
 • کتاب اصول ایمنی بهداشت محیط زیست (گرگان.انتشارات نوروزی) - 1400 - Persian
 • کتاب تحلیل شاخص های هیدرولوژیکی سد دز (گرگان.انتشارات نوروزی) - 1399 - Persian
 • کتاب پایش بیولوژیک آفات با تاکید بر مدیریت تلفیقی مینوز گیاهی (گرگان.انتشارات نوروزی) - 1399 - Persian
 • کتاب توانمندسازی کارکنان و تحول سازمانی (گرگان.انتشارات نوروزی) - 1399 - Persian
 • کتاب پهنه بندی فلور سازگار با منطقه سد دز (گرگان.انتشارات نوروزی) - 1399 - Persian
 • کتاب توسعه پایدار و سیاست های نئولیبرالی در بحران های زیست محیطی استان خوزستان (گرگان.انتشارات نوروزی) - 1399 - Persian
 • کتاب ارزیابی اثرات بهداشتی فلزات سنگین بر روی گیاه گندم (گرگان.انتشارات نوروزی) - 1399 - Persian
 • کتاب امکان سنجی گردشگری و ماهیگیری ورزشی در دریاچه دز(استان خوزستان) (گرگان.انتشارات نوروزی) - 1399 - Persian
 • کتاب تقلب،فرصت،تشویق و نگرش در مدیریت مالی (گرگان.انتشارات نوروزی) - 1398 - Persian
 • کتاب ارزیابی اثرات بهداشتی فلزات سنگین در خاک مزارع برنج (گرگان.انتشارات نوروزی) - 1397 - Persian
 • کتاب مشکلات آبهای زیرزمینی (گرگان.انتشارات نوروزی) - 1396 - Persian