آقای Saman Keshvari

Saman Keshvari

دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم‌افزار دانشگاه علم و صنعت ایران

Researcher ID: (268561)

10
14
3
3
1

Conference Papers

Journal Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در سیستم عامل (1396-1400)
  • سابقه تدریس در برنامه نویسی (1397-1399)
  • سابقه کار صنعتی در شرکت بهتا (1391-1393)

جوایز و افتخارات

  • رتبه اول دانشجویان کامپیوتر دانشگاه جامع امام حسین (ع) (1396)