آقای دکتر Jamshid Piri

Dr. Jamshid Piri

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (269179)

32
16
14

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers