آقای دکتر Soleiman Kheiri

Dr. Soleiman Kheiri

فرد مهم علمی - Researcher ID: (269838)

3
55
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Journal Papers