اکرم اسفندیاری | سیویلیکا

اکرم اسفندیاری

دانشگاه فنی حرفه ای ، تهران

معرفی


مقالات اکرم اسفندیاری در کنفرانس های داخلی

بررسی سازماندهی فضایی خانه های ایرانی
سال 1392
ارائه شده در دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
شهر پویا، معماری پایدار
سال 1392
ارائه شده در اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
کاربست رویکرد تفریحگاه زیستی؛ راهکاری مناسب در تحقق توسعه پایدارنمونه موردی: پارک جنگلی منتهی به قلعه رودخان در شهرستان فومن
سال 1393
ارائه شده در اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
کیفیت بصری محیط، مدلها و ابزارهای سنجش آن
سال 1394
ارائه شده در دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
ارزیابی شاخص های زیست پذیری در بافت های فرسوده شهری (نمونه ی موردی: شهر کرمانشاه)
سال 1397
ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
تحلیل کیفیت بصری و نور روز(نمونه موردی: خانه های رنده کش، فیض مهدوی، خدیوی و سیدین از بافت قدیمی شهر کرمانشاه)
سال 1399
ارائه شده در نخستین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان
بررسی چیدمان عناصر داخلی فضا از نظر ارتقا کیفیت بصری
سال 1400
ارائه شده در چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران
مروری بر ادبیات استراتژی استفاده از فضای سبز برای کاهش دمای هوا و بهبود شرایط آسایش حرارتی در محیطهای باز شهری
سال 1400
ارائه شده در چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران
تاثیر رشد ارتفاعی ساختمان ها بر سطح حرارتی شهر: نمونه موردی محله ۲۲ تهران
سال 1400
ارائه شده در چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران
تدوین شاخص های موثر بر گونه شناسی مجتمع های مسکونی به عنوان یک بلوک شهری
سال 1400
ارائه شده در دومین همایش بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها

مقالات اکرم اسفندیاری در ژورنال های داخلی

کاربرد تحلیل‌های ایزوویست و خطوط دید در سنجش کیفیت بصری در مجتمع های مسکونی (نمونه‌ی موردی: شهر کرمانشاه)
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه مطالعات شهری
بهینه یابی موقعیت بازشوها برای بهبود تهویه طبیعی، آسایش حرارتی و توزیع بهینه نور روز در شهر یزد
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه کارافن
ارزیابی معیارهای مکانی و مکانیابی مراکز اقامتی در شهر رشت (نمونه موردی: هتل کادوس)
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه معماری شناسی
بررسی ریشه های معماری اکسپرسیونیسم
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه معماری شناسی

سوابق شغلی اکرم اسفندیاری

سابقه کار دانشگاهی
1399 - 0