آقای مهندس seyed reza mousavi fard

Engineer seyed reza mousavi fard

پژوهشگر و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

Researcher ID: (270756)

6
2
1
1
1
14

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • اعضای انجمن (دانشجویی) انجمن مدیریت ایران
 • اعضای انجمن (پژوهشگر) باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
 • داور فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران
 • داور فصلنامه مدیریت کسب و کار و کارآفرینی
 • داور اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
 • داور دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی
 • داور دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
 • داور کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی و چابک سازی سازمانی
 • داور کنگره بین المللی مدیریت بهداشت روان و علوم روانشناختی
 • داور پنجمین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
 • داور اولین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
 • داور سومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
 • داور ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
 • داور اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری

Conference Papers

Journal Papers

 • موسوی فرد، سید رضا، حسنی، سید رضا، تأثیر بازاریابی دیجیتال بر وفاداری به برند با نقش واسطه‌ای نوآوری محصول (مطالعه موردی: شرکت‌ فرآورده‌های لبنی مانیزان کرمانشاه)، فصلنامه مدیریت کسب و کار (1401)
 • موسوی فرد، سید رضا، بررسی رابطه بازاریابی دیجیتال و نوآوری محصول با وفاداری به برند مشتریان‌ فرآورده‌های لبنی مانیزان کرمانشاه، فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی (1401)

Books

 • کتاب تبلیغات و برند با رویکرد بازاریابی دیجیتال (انتشارات کرمانشاه) - 1401 - Persian

Education

جوایز و افتخارات

 • پایان نامه برتر در فصلنامه علمی رهیافتی در مدیریت بازرگانی (1401)

Other

 • نگارش حرفه ای متون علمی
 • مشاوره پایان نامه، مقاله و طرح پژوهشی در گروه علوم انسانی
 • ویراستار فنی و محتوایی مقالات، کتاب، پایان نامه ها و طرح های پژوهشی
 • آشنایی نرم افزاری و سخت افزاری با کامپیوتر (متوسط)
 • تسلط بر نرم افزار آماری Spss
 • تسلط بر نرم افزار معادلات ساختاری AMOS
 • تسلط بر مجموعه نرم افزار Office
 • آشنایی با نرم افزار Endnote
 • آشنایی با نرم افزارهای حسابداری (رافع، هلو، حساب یار، فراگستر و....)
 • آشنایی با نرم افزار فتوشاب (متوسط)
 • آموزش عملی حسابداری، کامپیوتر، نرم افزار آماری Spss و پایان نامه نویسی به صورت خصوصی