Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

حسین قمری کیوی

استاد تمام گروه مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (272658)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

دریافت فایل رزومه حسین قمری کیوی

سمتهای علمی و اجرایی حسین قمری کیوی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی حسین قمری کیوی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
سردبیر
هیات تحریریه

حسین قمری کیوی Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهمعرفی طرحواره درمانی و بررسی اثر گذاری طرحواره درمانی بر روی مراجعان افسردهاولین همایش ملی آسیب شناسی روانی1399
2دریافت فایل PDF مقالهنقش میانجی گری انعطاف پذیری روانشناختی در ارتباط بین هوش هیجانی با سوگ احساسی دانشجویاندومین همایش ملی آسیب های اجتماعی1398
3دریافت فایل PDF مقالهمروری بر استفاده از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افراد معتاداولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران1397
4دریافت فایل PDF مقالهمروری بر ارتباط ادراک حمایت اجتماعی و اعتیاداولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران1397
5دریافت فایل PDF مقالهپیشبینی رضایت زناشویی زوجین براساس سیستم بازداری فعالسازی رفتاریکنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم1395
6دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی رضایت زناشویی براساس مولفه های الگوی ارتباطیکنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم1395
7دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی رضایت زناشویی براساس مولفه های ناگویی هیجانیکنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم1395
8دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی خوددلسوزی شناختی بر بدکارکردی اجتماعی زنان سرپرست خانوارپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
9دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی خود-دلسوزی شناختی بر اضطراب زنان سرپرست خانوارپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
10دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی خود دلسوزی شناختی بر افسردگی زنان سرپرست خانوارپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
11دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در دوران نامزدی بر صمیمیت زوجینپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
12دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در دوران نامزدی بر سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده زوجینپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
13دریافت فایل PDF مقالهرابطه ی بین هوش هیجانی با خلاقیت در شغل معماریپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
14دریافت فایل PDF مقالهتعیین رابطه ی بین هوش هیجانی و ویژگی های شخصیت با موفقیت شغلی در شغل معماریپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
15دریافت فایل PDF مقالهتعیین رابطه ی بین ویژگی های شخصیت با خلاقیت شغلی در شغل معماریپنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1395
16دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی فرزند درمانی بر سطوح ارتباطی مادر کودک در مادران دارای کودکان آزار دیدهکنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران1395
17دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی خانواده درمانی قدرت محور بر اضطراب مادران دارای کودکان مبتلا به سرطاندومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
18دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی خانواده درمانی قدرت محور بر استرس مادران دارای کودکان مبتلا به سرطاندومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
19دریافت فایل PDF مقالهرابطه ی تمایز یافتگی خود و رضایت زناشویی در همسران سازگار و ناسازگاردومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
20دریافت فایل PDF مقالهرابطه ی هوش هیجانی و رضایت زناشویی در همسران سازگار و ناسازگاردومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
21دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر افسردگی در سالمندان سوگ دیدهدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
22دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر هوش هیجانی در سالمندان سوگ دیدهدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1394
23دریافت فایل PDF مقالهمقایسهی مؤلفه های عملکرد خانواده (مبتنی بر الگوی مکمستر) دانش-آموزان کاربر شبکه های اجتماعی مجازی و غیرکاربراولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران1394
24دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی امیددرمانی گروهی بر سلامت روان مردان ناتوان جسمی-حرکتیچهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1394
25دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی امیددرمانی گروهی بر سلامت محیط مردان ناتوان جسمی-حرکتیچهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1394
26دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی امیددرمانی گروهی بر روابط اجتماعی مردان ناتوان جسمی-حرکتیچهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی1394
27دریافت فایل PDF مقالهویژگی های شخصیتی در دختران دانش آموز استفاده کننده مکرر از فضای مجازی و موبایلاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
28دریافت فایل PDF مقالهویژگی های شخصیتی و ریسک پذیری در دختران دانش آموز استفاده کننده مکرر ازفضای مجازی و موبایلاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش ذهن آگاهی در پیش بینی سلامت روانشناختی معلماناولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهنقش ذهن آگاهی در پیش بینی سلامت روانشناختی و رضایت زناشویی معلماناولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی پیش بینی پذیری سلامت روانشناختی و رضایت زناشویی به کمک ذهن آگاهیاولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1393

حسین قمری کیوی Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثربخشی درمان بافت نگر انصاف محور و درمان هیجان مدار برافزایش صمیمیت و کاهش دل زدگی زناشویی زوج هافصلنامه پژوهشهای مشاوره1400
2دریافت فایل PDF مقالهکد گذاری پاسخ های مراجع-مشاور با استفاده از الگوی درون سازی و تحلیل مکالمه فرایند محور در روان درمانی با یک مورد مبتلا به اختلال جسمی شدهفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی1399
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثربخشی درمان بافت نگر انصاف محور و درمان هیجان مدار بر کیفیت و تعارضات زناشوییدوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده1399
4دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی ماندالا درمانی در کاهش اضطراب نوجوانانفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی1398
5دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی مشاوره راه حل محور بر بخشش و دلزدگی زناشویی در زنان ناسازگاردوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده1398
6دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی برنامه آموزش پیش از ازدواج بر نگرش درباره ازدواج، تاب آوری و انتظار از ازدواجدوفصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده1398
7دریافت فایل PDF مقالهنقش نگرانی، امید و معنای زندگی در پیش بینی سلامت روانی مادران دارای فرزند کم توان ذهنیفصلنامه روانشناسی افراد استثنایی1397
8دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر حس انسجام و تنظیم شناختی هیجان زوجین ناسازگاردوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره1397
9دریافت فایل PDF مقالهتتحلیل مکالمه فرایند محور: روش پیشنهادی برای مداخله و ارزیابی در قلمروی مشاوره و روان درمانی با افراد مبتلا به افسردگی فصلنامه پژوهشهای مشاوره1397
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قصه درمانی درافزایش عزت نفس و خوداثربخشی کودکان پیش دبستانیفصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان1395
11دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی امید درمانی بر شادکامی مردان ناتوان جسمی-حرکتیفصلنامه پژوهشهای مشاوره1395
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش آموزشی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکنترلی دانش آموزان دخترفصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی1394
13دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی درمان شناختی _ رفتاری بر خشم و بهزیستی روان شناختی دختران پرخاشگرفصلنامه پژوهشهای مشاوره1394
14دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی گشتالتدرمانی بر بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی مادران دارای کودک کمتوانذهنیفصلنامه پژوهشهای مشاوره1394
15دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تحلیل مکالمه در فرایند مشاوره و روان درمانیفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی1393
create: 11 June 2021 - view 101
Support