سید مجتبی صفدرنژاد | سیویلیکا

دکتر سید مجتبی صفدرنژاد

معرفی

فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت ایران


مقالات سید مجتبی صفدرنژاد در ژورنال های داخلی

تبیین کیفیت های مورد انتظار از رودخانه شهری به عنوان یک مکان عمومی پایدار (مورد شناسی: اصفهان، اردبیل، اهواز و رشت)
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای

تحصیلات سید مجتبی صفدرنژاد

کارشناسی ارشد مهندسی معماری
1372 - 1379
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
1387 - 1389
دکتری حرفه ای شهرسازی
1393 - 1399