مجتبی اسلامی | سیویلیکا

مجتبی اسلامی

کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

مقالات مجتبی اسلامی در کنفرانس های داخلی

ترجمه مقاله "وضعیت نشانه شناختی شخصیت"
سال 1400
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران
بررسی رابطه مدرنیته و سرمایه داری (با تاکید بر دستاوردهای نظام بورژوازی مدرن از منظر مانیفست مارکس)
سال 1400
ارائه شده در اولین کنفرانس روانشناسی ،علوم اجتماعی، علوم تربیتی و علوم انسانی
واکاوی موسیقی رپ به مثابه گفتمان
سال 1400
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
تحلیل تماتیک ارزشیابی کیفی و کمی دانش آموزان
سال 1401
ارائه شده در پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
بررسی و بازتعریف فرایند تعلیم (روش تدریس) دیالکتیکی باتوجه به منطق دیالکتیک سقراط و هگل
سال 1401
ارائه شده در پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران

مقالات مجتبی اسلامی در ژورنال های داخلی

بررسی تحلیلی و انتقادی موسیقی هیپ هاپ
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه

تالیفات مجتبی اسلامی

پژوهشهایی انتقادی در فرهنگ و فلسفه(آذرفر)
1400 - فارسی

تحصیلات مجتبی اسلامی

حوزوی فقه و اصول
1390

سوابق شغلی مجتبی اسلامی

تدریس دانشگاهی دبیر آموزش و پرورش
1400 - تاکنون

جوایز و افتخارات مجتبی اسلامی

رتبه اول طرح درس روزانه دبیران عربی دوره اول متوسطه در بین مناطق 21 گانه شهرستانهای استان تهران.
null