مینو صاحب الداری | سیویلیکا

مینو صاحب الداری

دانشجوی دکتری

معرفی


مقالات مینو صاحب الداری در کنفرانس های داخلی

بررسی تاثیر خصوصی سازی بر سودآوری و بهره وری (مورد مطالعه: شرکت کاغذ پارس )
سال 1399
ارائه شده در ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
تاثیر همسو کردن استراتژی های کسب و کار ، فناوری اطلاعات و بازاریابی بر عملکرد شرکت
سال 1400
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری

مقالات مینو صاحب الداری در ژورنال های داخلی

پشایندهای شکل گیری روابط هم رقابتی
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی
ارائه چارچوب هم رقابتی کسب و کارها در دوران کرونا
سال 1400
ارائه شده در دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی
صاحب الداری، مینو. "بررسی نقش استراتژی هم رقابتی در عملکرد شرکت های حوزه ی IT با ملاحظه ی میانجی گری ظرفیت جذب و تسهیم دانش" .فصلنامه ترویج علم، بهار و تابستان 1399 - شماره 18.
سال 1399