Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Naser

Dr. Naser

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (275759)

خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

دریافت فایل رزومه دکتر Naser

سمتهای علمی و اجرایی Naser در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Naser Conference Papers

Naser Journal Papers

Naser Researchs

RowDownloaTitleOrganizationYear
1دریافت فایل PDF طرحپایش میزان آلودگی غده های بذری سیب زمینی به اسکلروت های قارچ Rhizoctonia solani و تاثیر آن در توسعه بیماری بوته میری ریزوکتونیاییسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1395
2دریافت فایل PDF طرحمطالعه خصوصیات نماتد مولد زخم ریشه چای ‭(Pratylenchus loosi) ‬و امکان ارزیابی خسارت آن با استفاده از مدل های اپیدمیولوژیکسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1394
3دریافت فایل PDF طرحاثر متابولیت های گیاهی بر روی تولید توکسین در عامل بلایت فوزاریومی سنبله گندم و بررسی یک روش بیوکنترلی جدیدسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1383
4دریافت فایل PDF طرحبررسی اپیدمیولوژی بیماری بلایت فوز اریومی سنبله گندم در استانهای مختلف کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1383
5دریافت فایل PDF طرحمطالعه ژنتیکی جمعیت های ‭Tilletia indica ‬به کمک تجزیه و تحلیل ایزوآنزیمی و رابطه آن با بیماریزایی در گندمسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
6دریافت فایل PDF طرحتعیین ساختار جمعیتی ‭Fusarium graminearum ‬از طریق سازگاری رویشی و رابطه آن با ویرولانس بر روی گندمسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1380
7دریافت فایل PDF طرحگزارش پیشرفت پروژه بیماری فوزاریوم سنبله گندم ‭(FHB) ‬وراههای کنترل آن درایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
create: 27 June 2021 - view 369

Naser annual papers published chart

Contact informations

Email: nsafaie@modares.ac.ir
Country: ایران Province: تهران City: تهران

Share

Top Keywords in Naser papers

Support