مجید آرزومند | سیویلیکا

مجید آرزومند

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی مجید آرزومند در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • اولین کنفرانس ملی تحول دیجیتال و سیستم های هوشمند (دبیر اجرایی)