آقای مهندس Reza alipour

Engineer Reza alipour

مدرس دانشگاه: متخصص مخابرات سیستم

Researcher ID: (278896)

36
30
2
2
21

Conference Papers

Books

 • کتاب علیپور رضا، بکارگیری شبکه های اجتماعی در فرایند آموزش الکترونیک، بررسی روشهای ارتباط: ویژه(کارشناسی ارشد ، دکتریPhd) شماره کتاب شناسی ملی،‭۸۸۴۰۸۹۰‬ (فرهنگ رسا/تهران) - 1401 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، شبکه های مخابراتی،(طراحی سوکت در پروتکلTCP): ویژه(کارشناسی ارشد ، دکتریPhd)،(جلد اول) شماره کتابشناسی ملی،5384593 (فرهنگ رسا/تهران) - 1400 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، شبکه های مخابراتی،(طراحی سوکت در پروتکلTCP): ویژه(کارشناسی ارشد ، دکتریPhd)،(جلددوم) شماره کتابشناسی ملی،7650198 (فرهنگ رسا/تهران) - 1400 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته: شبیه سازی با نرم افزار متلب: ویژه(کارشناسی ارشد ، دکتریPhd) شماره کتاب شناسی ملی،7649776 (فرهنگ رسا/تهران) - 1400 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، تئوری مخابرات پیشرفته،شبیه سازی سیستم های مخابراتی: ویژه(کارشناسی ارشد ، دکتریPhd) شماره کتاب شناسی ملی،7658604 (فرهنگ رسا/تهران) - 1400 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، تکنولوژی فیبرنوری ،شماره کتابشناسی ملی،۵٣٧٩٨٨٨ (رضا علیپور/تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، انواع شبکه ھای کامپیوتری،شماره کتابشناسی ملی،۵٣٧٩٨٧٨ (رضا علیپور/تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، اقتصاد مهندسی: ویژه دانشجویان فنی و مهندسی، شماره کتابشناسی ملی،۵٣۶٩۶٢١ (رضا علیپور/تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، شبکه ھای کامپیوتری کوچک، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨۴٨٣١ (رضا علیپور/تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، آموزش نویسندگی ، رعایت نکات مھم در نویسندگی، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨۵٧۴٣ (رضا علیپور/تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، آموزش نصب ویندوز سون به صورت تصویر، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨۵٧٣۵ (رضا علیپور/تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، آموزش استفاده از نرم افزار مدیا پلیر، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨۵٧٢۶ (رضا علیپور/تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، آشنایی با اینترنت،، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨۵٧١۴ (رضا علیپور/تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، آموزش راه اندازی مودم/ G W8901 – TD LINK - IP، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨۴۵٩٨ (رضا علیپور/تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، تکنولوژی ﻣﺨﺎﺑﺮات ، اﻧﺗﻘﺎل اﻣﻮاج و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨۴۵٨٨ (رضا علیپور/تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، پروژه سی شارپ (زبان برنامه نویسی کامپیوتر)شماره کتابشناسی ملی، ۵٣٨۴۵۴٨ (رضا علیپور/تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، ساختار کامپیوتر و دستگاه ھای جانبی، شماره کتابشناسی ملی، ۵٣٨٣۵٣٨ (رضا علیپور/تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، ریاضیات مهندسی شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨٣۴٨٢ (رضا علیپور/تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، مسیریابی در شبکه ھای کامپیوتری، شماره کتابشناسی ملی،٣٨٣١۴٧ (رضا علیپور/تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، فناوری اطلاعات در سازمانھا، شماره کتابشناسی ملی،٣٨٣١٠١ (رضا علیپور/تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، آزمایشگاه مبانی دیجیتال، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٨٢٨٠١ (رضا علیپور/تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، شبکه کابلی، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٧٩٩۵٢ (رضا علیپور/تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، ساختار شبکه سیگنالینگ، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٧٩٩٣۴ (رضا علیپور/تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، سیستم مکان یابی جھانی (GPS=(Global positioning system، شماره کتابشناسی ملی،۵٣٧٩٩٠۴ (رضا علیپور/تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، سیستم رادار، مهندسی مخابرات: ویژه (کارشناسی ارشد ، دکتریPhd)، شماره کتابشناسی ملی،5385747 (رضا علیپور/تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، پردازش تصویر دیجیتال: ویژه (کارشناسی ارشد ، دکتریPhd)، شماره کتابشناسی ملی،5385443 (رضا علیپور/تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، شبیه سازی سیگنالھای مخابراتی،شبکه ھای عصبی با نرم افزار متلب: ویژه (کارشناسی ارشد ، دکتریPhd) شماره کتابشناسی ملی،5350453 (رضا علیپور/تهران) - 1397 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، آموزش زبان PHP ، شماره کتابشناسی ملی ۵٣۶٩۵۵٨ (رضا علیپور/تهران) - 1392 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، نقشه ھای برق ساختمان با توضیحات،(مورد استفاده دانشجویان و سازمان نظام مهندسی ساختمان) شماره کتابشناسی ملی،١٩٨١٨٢۴ (دانشجو/همدان) - 1388 - Persian
 • کتاب علیپور رضا، آموزش شبیه سازی با نرم افزار متلب: ویژه (کارشناسی ارشد ، دکتریPhd) شماره کتابشناسی ملی،5414667 (رضا علیپور/تهران) - 1379 - Persian

سوابق شغلی و تخصصی

 • تدریس دانشگاهی در دروس برق ، مخابرات، الکترونیک، کامپیوتر - مرتبط با دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در برنامه ریزی ، مدیریت ، طراحی و پیاده کردن سیستم ها و طراحی و ساخت افزاره ها و تجهیزات تخصصی مخابرات سیستم در سطح علمی (تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • فارغ التحصیل رتبه یک مقطع کارشناسی، رشته مهندسی برق - گرایش ( مخابرات )
 • فارغ التحصیل رتبه یک مقطع تکمیلی، رشته مهندسی برق - گرایش ( مخابرات ) - تخصص ( مخابرات سیستم )

Workshops

 • دوره و کارگاه کامپیوتر : ساختار کامپیوتر و دستگاه های جانبی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1393)
 • کارگاه مخابرات : مخابرات دیجیتال - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1393)
 • کارگاه شبکه های مخابراتی : انتقال داده ها از طریق کانال مخابراتی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1393)
 • کارگاه مخابرات : سیستم های مخابرات سیار - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1393)
 • کارگاه شبکه های مخابراتی : شبیه سازی انتقال داده ها از طریق کانال مخابراتی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1393)
 • دوره و کارگاه کامپیوتر : محیط چندرسانه ای - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1392)
 • کارگاه مخابرات : سیستم های مخابرات نوری - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1392)
 • کارگاه مهندسی اینترنت : طراحی صفحات وب - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1392)
 • دوره و کارگاه برنامه نویسی : برنامه نویسی پیشرفته - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1392)
 • دوره و کارگاه برنامه نویسی : محیط نرم افراری متلب در مخابرات - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1392)
 • دوره و کارگاه : طراحی واجرای رله های قابل برنامه ریزی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1384)
 • دوره و کارگاه : مبانی دیجیتال - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1381)
 • آزمایشگاه : فیزیک الکتریسیته و الکترومغناطیس - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1379)
 • آزمایشگاه : الکترونیک - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1379)
 • آزمایشگاه : اندازه گیری مدار - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1379)
 • دوره و کارگاه : کاربرد کامپیوتر در نقشه کشی برق - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1378)
 • دوره و کارگاه : مدار فرمان یک - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1378)
 • دوره و کارگاه : مدار فرمان دو - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1378)
 • دوره و کارگاه : تخصصی رسم فنی برق - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1377)
 • دوره و آزمایشگاه : ماشین های الکتریکی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1377)
 • دوره و کارگاه : تاسیسات الکتریکی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1377)

Other

 • مقاله : سیستم بهینه سازی شبکه ارتباطات سیار بر اساس هوش مصنوعی - ( کشور اُتریش ، وین)
 • مقاله : برنامه های یادگیری ماشینی با شبکه‌های سلولی بی‌سیم - (کشور دانمارک، کپنهاگ)
 • مقاله : هوش مصنوعی در پیشرفت مخابرات - ( کشور گرجستان، تفلیس)
 • مقاله : استفاده از هوش مصنوعی در پهپاد - ( کشور روسیه ، مسکو)
 • مقاله : شبکه ارتباطیِ بینایی پهباد با هوش مصنوعی - (کشور اُتریش- وین)
 • مقاله : تکنولوژی شبکه های مخابراتی پهبادها - (کشور اُتریش- وین)
 • مقاله : تشخیص بیماری پارکینسون با تجزیه و تحلیل مکانی سیگنال های ئی ئی جیی - (جمهوری اسلامی ایران، تهران)
 • مقاله : تجزیه و تحلیل و شبیه سازي با متلب، از داده هاي سیگنال مغزي - (جمهوری اسلامی ایران، تهران)
 • مقاله : پیشرفت در پردازش ثبت سیگنال عصبی - (جمهوری اسلامی ایران، تهران)
 • مقاله :پیشرفت شیوه های پردازش سیگنال عصبی - (جمهوری اسلامی ایران، تهران)
 • مقاله : طبقه بند ی تصو یر سونار بر اساس شبکه ها ی عصبی تحولی برا ی تشخیص بدن غرق شده - (جمهوری اسلامی ایران، تهران)
 • مقاله : هوشمند سازی ، IOT با شبکه های عصبی - ( کشور اسکاتلند، ادینبروگ)
 • مقاله : شبکه های عصبی در سیستم هایِ مخابرات - (کشور اُتریش- وین)
 • مقاله : سیستم مکان یابی بی سیم در شبکه های اِل تی اِی - ( کشور گرجستان، تفلیس)
 • مقاله : اِستخراج داده ها در ارتباطات مخابراتی - ( کشور گرجستان، تفلیس)
 • مقاله : روش جدید برای بکارگیری شبکه های اجتماعی در فرایند آموزش الکترونیک - (جمهوری اسلامی ایران، آمل)
 • مقاله : کنترل پهپاد از طریق جی اِس اِم با آردوینو - (کشور دانمارک، کپنهاگ)
 • مقاله : پیوند نوریِ مالتی پلکس آبشاری در شبکه مخابراتی - (کشور امارات متحده عربی، دوبی)
 • مقاله : شبکه حسگر بی سیم برای بیماران قلبی - (کشور آلمان، آخن)
 • مقاله : کاربرد شبکه های حسگر بی سیم در سلامتی - (کشور تایلند، بانکوک)
 • مقاله : کنترل عوامل محیطی با آردوینو در شبکه حسگر بی سیم - (کشور انگلستان، منچستر)
 • مقاله : سیستم تنظیم خودکار گاز با استفاده از آردوینو - (کشور آلمان، آخن)
 • مقاله : شبکه ارتباطی پهباد در پایش کشاورزی با آردینو - (کشور تایلند، بانکوک)
 • مقاله : (Article : Remote control car design with Arduino - (Thailand, Bangkok
 • مقاله : Article : Design of multimedia control system for UAV - (Germany, Aachen)
 • مقاله : (Article : UAV Air Pollution Measurements - (Thailand, Bangkok
 • مقاله : (Article : Radioactive tracking system with Arduino - (Thailand, Bangkok
 • مقاله : Article : Drone autopilot with neural network - (Germany, Aachen)
 • مقاله : Article : Robot with Arduino based voice control - (Germany, Aachen)
 • مقاله : Article : Network, Wi-Fi testing with Arduino - (Germany, Aachen)
 • مقاله : شبکه ارتباطی تلفن هوشمند با آردوینو و آنتن میکرواستریپ - (کشور آلمان، آخن)
 • مقاله : پیش بینی عمق بیهوشی از طریق سیگنال های ئی ئی جیی با استفاده از کانولوشن - (کشور آلمان، آخن)
 • مقاله : سیستم مانیتورینگ ئی سی جیی از راه دور - (کشور کانادا - اُتاوا)
 • مقاله : سیستم مانیتورینگ تلفن هوشمند مبتنی بر اندروید - (کشور کانادا - اُتاوا)
 • مقاله : سیستمِ کنترِل خونریزِی پس از زایمان - (کشور اُسترالیا - ملبورن)
 • مقاله : پروبِ سونوگرافی در تشخیص َسرطاِن پستان - (کشور اُسترالیا - ملبورن)
 • مقاله : مانیتورینگِ بیسیمِ انقباضاتِ رحمی زنانِ باردار - (کشور اُسترالیا - ملبورن)
 • مقاله : مقدمه ای بر آنتن های باند یو دابلیو بی - (کشور لَهستان - وَرشو)
 • مقاله : سیستمِ مخابراتِ لیزریِ فضایی - (کشور لَهستان - وَرشو)