خانم دکتر shahin ojaghalizade

Dr. shahin ojaghalizade

فرد مهم علمی - Researcher ID: (279225)

10
40

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers