خانم مهندس Zahra Entezari

Engineer Zahra Entezari

دانشجوی کارشناسی مهندسی طبیعت

Researcher ID: (280202)

1
1
1

سوابق شغلی و تخصصی

  • مقاله نویس (1399-1400)

Workshops

  • نانو فناوری - نهاد نانو فناوری (0)

Other

  • پذیرش مقاله با عنوان رویکردهای اکوتوریسم درتوسعه پایدار از((دانشگاه تبریز،پنجمین کنگره بین المللی کشاورزی،منابع طبیعی،محیط زیست وگردشگری ایران/وزارت علوم/ISC/ISI
  • پذیرش مقاله با عنوان رویکردهای اکوتوریسم درتوسعه پایدار((دانشگاه محقق اردبیل.دومین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیستخرداد ۱۴۰۰
  • پذیرش مقاله با عنوان انرژی خورشیدی ((سومین کنگره بین المللی مهندسی، فناوری و نوآوری،دارمشتات آلمان
  • پذیرش مقاله با عنوان آب مجازی ((ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم مهندسی و سومین کنگره بین المللي عمران ،معماری و شهرسازی آسیا،بانکوک تایلند
  • پذیرش مقاله با عنوان مدیریت آب مجازی((در اولین کنگره بین المللی مهندسی عمران ، معماری ، مصالح ساختمانی و محیط زیست /هلسینکی فنلاند