آقای دکتر Mohamad Ebrahim Bani habib

Dr. Mohamad Ebrahim Bani habib

گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (281289)

97
70
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs