خانم دکتر Neda Fatehi Rad

Dr. Neda Fatehi Rad

عضو هیات علمی دانشگاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (282166)

4
28
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers